Joline

Joline werd geboren in een warm nest en dat wensen we ook alle andere kinderen toe. SOS kinderdorpen helpt de kinderen die dat geluk niet hebben en daar dragen we graag ons steentje aan bij. Heel erg bedankt voor je gift!

Doneer voor Joline

€400

door 11 personen

Wil je een gift doen en laat je dit graag weten aan Joline en haar familie? Vergeet dit niet aan te duiden bij de volgende stap. Dan krijg je een leuke kaart per mail die je zelf kan afgeven.

Geef kinderen met minder geluk dezelfde bouwstenen als Joline

Doneer voor Joline