• Home
  • Alles over erfbelastingen

Alles over erfbelastingen

Het percentage erfbelasting dat je erfgenamen betalen, varieert naargelang de aard van de verwantschap, de grootte van het bedrag en het gewest waarin je gedomicilieerd bent:

  • Partners (echtgenoten, wettelijk samenwonenden) en erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders) betalen het minste erfbelasting, namelijk van 3% tot 27%. Broers, zussen en andere erfgenamen betalen 25% tot 55% erfbelasting.

  • Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de erfbelasting. Dit werkt met schijven, waarbij de laagste schijven het minst belast worden. Het exacte percentage per schijf hangt af van de verwantschap en het gewest waar de overledene de laatste 5 jaar het langst heeft gewoond.

  • In Vlaanderen is sinds 1 juli 2021 een nalatenschap aan een goed doel volledig vrijgesteld van erfbelastingen. Dankzij dit nultarief kunnen wij bij SOS Kinderdorpen de inkomsten uit een testament voor 100% inzetten voor kwetsbare kinderen.

  • Het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hanteren elk licht verschillende tarieven voor erfbelastingen. Lees er hier meer over.