• Home
  • Beknopte evaluaties van onze projecten, en antwoorden van ons management

Beknopte evaluaties van onze projecten, en antwoorden van ons management

We laten onze projecten regelmatig evalueren. De resultaten hiervan, zijn een rijke bron aan informatie: het helpt ons om de kwaliteit van onze projecten te verbeteren, en dus, om de kinderen en families die we ondersteunen betere leefomstandigheden te bieden.

We hechten veel belang aan duidelijke en heldere communicatie met de personen en organisatiesdie ons steunen. Daarom stellen we de beknopte evaluaties van onze projecten hier ter beschikking, en de antwoorden hierop van ons management.