• Home
  • Bouwen aan de rechten van kinderen

Bouwen aan de rechten van kinderen

We komen op voor kinderen en helpen gemeenschappen en overheden om hun fundamentele rechten te beschermen. We moedigen kinderen aan om actief deel te nemen aan beslissingen die hun leven beïnvloeden, om voor zichzelf te spreken en gehoord te worden.

Ons beleidswerk internationaal

Ons werk voor kinderrechten internationaal

In onze projecten wereldwijd koppelen we ons werk op het terrein -kinderen opvangen, families versterken- zoveel mogelijk aan het verdedigen en promoten van kinderrechten. Zowel heel lokaal, bij de kinderen, families en gemeenschappen zelf, als bij regionale en nationale overheden. En ook internationale organisaties als de VN zijn een belangrijk platform om de rechten van kinderen kracht bij te zetten. 

Onze impact op kinderrechten internationaal

Vanuit SOS Kinderdorpen hebben we hard gevochten voor een resolutie van de Verenigde Naties specifiek voor kinderen zonder ouderlijke zorg. Deze kwam er in november 2019 en legt de nadruk op het versterken van kwetsbare families, op een aangepste opvang op maat van ieder kind en op duurzame ondersteuning die jongvolwassenen op weg zet naar een zelfstandig bestaan. Met onze 70 jaar ervaring in het opvangen en begeleiden van kinderen en families, bouwen we samen met alle relevante overheden mee aan het realiseren van deze objectieven.

Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking

Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (PKIO) is een informeel samenwerkingsverband met een expertise inzake kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Als lid van PKIO streven we naar een zo breed mogelijk draagvlak in België voor kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking. We werkten actief mee aan de inspiratiegids “Kinderrechten integreren in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking” van het Platform, waarmee we actoren in de sector willen bewustmaken van het thema kinderrechten. Ontdek onze projecten in België en in het buitenland.

Lees hier meer

3