• Home
  • De hele gemeenschap bouwt mee aan sterke families

De hele gemeenschap bouwt mee aan sterke families

Elk kind en elke familie maakt deel uit van een bredere gemeenschap. En hoe beter die het stelt, hoe beter het klimaat om kinderen gezond en sterk groot te brengen. Sterke gemeenschappen waarin families kunnen groeien, is onze beste garantie op een duurzame impact.

De kracht van samenwerking

Sterke gemeenschappen bouw je niet alleen. Daarvoor moet iedereen mee aan de slag. Daarom mobiliseren we overheden, bedrijven, verenigingen en individuen om samen met ons te werken aan duurzame ondersteuningsnetwerken voor kwetsbare families.


Samen met overheden

Iedere overheid draagt het mandaat om een oplossing te bieden aan kinderen die er alleen voor staan, aan families die dreigen te bezwijken. Een grote uitdaging, die de medewerking van de hele samenleving vereist. Wij bieden ons daarbij aan als een betrouwbare, innovatieve partner. Vanuit onze 70 jaar ervaring in het opvangen en begeleiden van kinderen en families, willen we de structurele zorg om kinderen (1) mee uitbouwen waar die nog in zijn kinderschoenen staat en (2) naar een hoger niveau tillen waar die al goed ontwikkeld is.

Ontdek onze beleidsprojecten.

Samen met verenigingen en organisaties

SOS Kinderdorpen is lang niet de enige die zich inzet voor de rechten van kinderen in moeilijke familiesituaties. In elk land zijn er mensen en organisaties die hun uiterste best doen om het welzijn van kinderen te verbeteren. Wij engageren ons om in elke regio strategisch te gaan samenwerken met organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat kan gaan van scholen en mutualiteiten tot milieu-organisaties en armoedebestrijding. We vertrekken vanuit de kracht die al aanwezig is en bouwen daarop verder. Waar organisaties als deze nog niet sterk genoeg zijn, investeren we in hun slagkracht. Zo zijn het de mensen en verenigingen zelf die de verandering in gang zetten (Civic driven change). 

Ontdek ons partnerschap met vzw Cachet in België.

Ontdek onze projecten rond familie- en gemeenschapsversterking in Afrika.

It takes a whole village to raise a child

Afrikaans gezegde

Samen met bedrijven

Wij geloven in de kracht en dynamiek van de bedrijfswereld om mee te investeren in de samenleving waar ze deel van uitmaken. Want daar ligt ook voor hen de toekomst. Samen met een breed netwerk aan partners werken we heel concreet rond vijf specifieke ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). We vertrekken vanuit gemeenschappelijke waarden en ontwikkelen samen een sterk verhaal om toe te werken naar een specifiek doel. 

Ontdek onze samenwerking met bedrijven


Samen met jou

Als het om het welzijn van kinderen gaat, kan werkelijk iedereen zijn steentje bijdrage. Daarom gaan we altijd op zoek naar mensen die hun deel willen doen. Vrijwilligers die maaltijden koken, kleren wassen, kinderen van en naar school brengen. Steungezinnen die nog een kamer vrij hebben en af en toe op uitstap gaan. Leerkrachten die na hun uren bijles geven of leerrijke activiteiten aanbieden. En ook met een financiële gift kan je een wezenlijk verschil maken voor kinderen.

Ontdek hoe jij kan helpen

Meters en peters helpen kinderen groeien

Word meter of peter