• Home
  • Een betrouwbare organisatie

Een betrouwbare organisatie

Samen kan je altijd meer dan alleen. Daarom bouwt SOS Kinderdorpen vanuit een sterke organisatie. Daarbij staat betrouwbaarheid, respect en transparantie centraal. En dat van onze projecten op het terrein tot onze fondsenwervers op straat.

De veiligheid van kinderen garanderen

We bouwen continu aan een klimaat waarin geweld tegen kinderen onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is, zowel in België als wereldwijd.

Lees:

Zag je iets wat niet kan? Laat het ons weten.

We nemen ieder vermoeden of iedere melding van geweld tegen kinderen ernstig. Hetzelfde geldt voor vermoedens van fraude, corruptie of andere wanpraktijken.

Zag je iets wat niet kan? Breng ons op de hoogte!

Open en transparante rekeningen

Transparantie is een kwestie van respect, respect tegenover alle mensen en organisaties die ons ondersteunen. Daarom kan je al onze rekeningen vrij consulteren. Deze worden grondig gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en de Federale Overheidsdienst Financiën en zijn conform de regelgeving van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Lees:

SOS Kinderdorpen onderschrijft de Ethische Code van de VEF

Externe evaluaties van onze projecten

Om de kwaliteit van onze projecten continu te verbeteren, laten we onze projecten regelmatig doorlichten door externe experten.


Trouw aan onze kernwaarden.

Wat je doet, bepaalt wie je bent. En dus handelen we steevast volgens de waarden die ons eigen zijn: eerlijk, betrouwbaar, toegewijd en daadkrachtig.

Lees onze ethische code.


Gendergelijkheid

Zowel naar onze doelgroep toe, via onze projecten op het terrein als, in onze organisatie is gendergelijkheid een belangrijk transversaal thema.

Lees onze gender equality policy.


Fiscale attesten, schenkingen en legaten.

SOS Kinderdorpen is erkend door het ministerie van Financiën, en mag daardoor fiscale attesten uitreiken en schenkingen en legaten ontvangen.

Jouw giften aan SOS Kinderdorpen zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf een totaal van €40 per jaar. Je recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Je ontvangt automatisch je fiscaal attest in de loop van de maand maart het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed.

Giften die via een derde partij gedaan worden, en achteraf aan SOS Kinderdorpen worden overgemaakt, zijn niet fiscaal aftrekbaar. Enkel rechtstreekse giften aan SOS Kinderdorpen geven recht op een fiscaal attest om belastingsaftrek te bekomen. Giften via bvb. Paypal of Facebook (indien je een donatie doet via de Facebookpagina van SOS Kinderdorpen) zijn dus niet fiscaal aftrekbaar.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften kan je terugvinden op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.