Vaak gestelde vragen

Vond je nog geen antwoord op je meest prangende vragen? Kijk dan snel eens hieronder.

Moet ik SOS Kinderdorpen op de hoogte brengen van mijn plannen?

Als u SOS liever niet op de hoogte brengt, is dat geen enkel probleem. Maar we vinden het wel leuk om u te bedanken voor uw steun en u te tonen wat we met uw steun kunnen realiseren. Dat kan alleen als we u kennen en weten dat u ons steunt.


Kan ik roerende en onroerende goederen nalaten aan SOS Kinderdorpen?

Dat kan zeker. SOS zal deze met een gepaste expertise en tegen de beste prijs verkopen, tenzij uw wilsbeschikking anders aangeeft.


Kan ik SOS Kinderdorpen ook op een andere manier helpen?

Ook tijdens uw leven kunt u SOS steunen, met een schenking bij voorbeeld. Deze zijn volledig belastingvrij. Meer nog, giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar en geven recht op een forfaitaire belastingvermindering van 45% van uw gift(en).


Wat gebeurt er als ik geen testament opstel?

Indien u geen testament opstelt, gaat uw nalatenschap in eerste instantie naar uw nakomelingen (kinderen, kleinkinderen…) of anders naar uw naaste familie (ouders, broers en zussen, neven en nichten…). Indien u geen erfgenamen heeft, gaat uw erfenis volledig naar de staat. Voor precieze informatie hieromtrent kunt u terecht op de website www.notaris.be.


Kan ik mijn testament nog veranderen?

U kunt uw testament op ieder moment van uw leven nog aanpassen. Alleen het laatst opgestelde testament is geldig.


Kan ik zelf kiezen hoe SOS Kinderdorpen mijn geld besteedt?

Absoluut. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen een specifiek project van SOS Kinderdorpen te steunen, of u kunt uw nalatenschap verdelen over verschillende SOS projecten. Net zo goed is het mogelijk SOS de vrijheid te geven uw gift in te zetten waar de nood het hoogst is.


Moet ik voor mijn testament een notaris raadplegen?

U bent niet verplicht een notaris te raadplegen. U kunt uw wilsbeschikking ook zelf opstellen. Dit kunt u dan neerleggen bij een notaris en laten registreren, zodat het zeker geldig is. Maar om zeker te zijn dat alles verloopt zoals u het wenst, raden we u toch sterk aan een notaris te raadplegen. Het erfenisrecht kan erg ingewikkeld zijn, en de betrokkenheid van een notaris geeft u de garantie dat er niets fout loopt.


Hoeveel erfbelasting betaalt SOS Kinderdorpen?

Als humanitaire organisatie betaalt SOS Kinderdorpen minder tot geen erfbelasting. Indien de erflater gedomicilieerd is in Vlaanderen geldt er een tarief van 0% (nieuw sinds 1 juli 2021), in Wallonië 7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7%.