• Home
  • Een testament voor SOS: wat en hoe?

Een testament voor SOS: wat en hoe?

Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar testament. Afgezien van het wettelijk voorbehouden deel voor rechtstreekse erfgenamen, kan je volledig zelf kiezen aan wie je je bezittingen nalaat.

Eigenhandig of notarieel


Een testament kan zowel eigenhandig geschreven zijn, voorzien van datum en handtekening (eigenhandig/holografisch testament), als opgesteld door een notaris (authentiek/notarieel testament). Maar ook een zelfgeschreven testament laat je best registreren bij een notaris. Zo weet je zeker dat alles verloopt zoals je het wenst en kan je testament nooit in foute handen vallen.


Algemeen, bijzonder of duolegaat


  • Via een algemeen legaat schenk je al je bezittingen aan één of meerdere personen of aan een organisatie. Dit is enkel mogelijk indien je geen kinderen hebt. Want kinderen hebben hoe dan ook recht op een deel dat volgens de wet voor hen voorbehouden is.
  • Via een bijzonder legaat schenk je specifieke bezittingen aan één of meerdere personen of organisaties.


Erfbelastingen


Wel is het zo dat de belastingen op een erfenis hoger worden naarmate de verwantschap van erfgenamen afneemt. Neven en nichten zullen dus hogere erfbelastingen betalen dan bijvoorbeeld zonen of dochters.


Wat moet je zeker vermelden?


Wil je SOS Kinderdorpen graag een plaats bieden in je testament? Vermeld dan zeker onze naam, adres en ondernemingsnummer:

  • Naam: SOS Kinderdorpen België vzw
  • Adres: Munthofstraat 40/1CD – 1060 Brussel
  • Ondernemingsnummer: 0408 628 435

Vermeld ook duidelijk of je de SOS projecten in België of in de wereld wil ondersteunen, zodat we je wil kunnen respecteren.


Wil je er graag eens over praten?


Neem dan gerust contact op met onze adviseur nalatenschappen Claude. Hij zal je met plezier vertellen over onze organisatie, over onze projecten in België, in de wereld of daar waar de nood het hoogst is, en over de mogelijkheden om ons te steunen.

Je kan rechtstreeks contact opnemen met onze adviseur nalatenschappen:

  • Claude Detremmerie: +32 (0) 475 92 15 68 of claude@sos-kinderdorpen.be
  • Of per post op het volgende adres: Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel