• Home
  • Herbekijk het inspiratiemoment Simbahuizen

Herbekijk het inspiratiemoment Simbahuizen

op 10 februari organiseerden we samen met agentschap Opgroeien een inspiratiemoment rond onze Simbahuizen. Onder leiding van moderator Jan Hautekiet deelden we zo onze ervaringen uit het pilootproject met een breed publiek uit de jeugdhulpsector. Hieronder kan je het inspiratiemoment integraal herbekijken.

Volgorde van verschijning

  • Welkom -  Algemeen directeur Agentschap Opgroeien Bruno Vanobbergen
  • Waarom en hoe zijn we gestart met Simbahuizen? - Directrice SOS Kinderdorpen Hilde Boeykens en voormalig coördinator Simbahuizen An De Winter
  • Video: getuigenis van een ouder
  • Wat houdt het in om Simba-ouder te zijn? - Simba-ouders Daniëlle Rodenburg, An Van den Spiegel, Tina De Backer, Heidi De Vos
  • Welke omkadering biedt SOS Kinderdorpen? - Coördinator Simbahuizen Sarah Bovy, voormalig coördinator Simbahuizen An De Winter, familiebegeleiders Thijs Vandenabeele en Sigi De Neve
  • Ervaringen uit Nederland - Adjunct bestuurder Entrea-Lindenhout John Goessens
  • Panelgesprek - Hilde Boeykens, John Goessens, Sarah Bovy, Simba-ouder
  • Vooruitblik op gezinshuizen binnen de jeugdhulp - Adjunct kabinetschef Welzijn & Jeugd Thierry Taverna, Afdelingshoofd voorzieningenbeleid Agentschap Opgroeien David Debrouwere
  • Slotwoord - Directrice SOS Kinderdorpen Hilde Boeykens

Word meter of peter

Word meter of peter