Integriteit

We waken ervoor dat we doorheen onze acties trouw blijven aan onze waarden en op geen enkel moment, gewild of ongewild, een negatieve impact hebben op kinderen, volwassenen of gemeenschappen.

De veiligheid van kinderen garanderen

We bouwen continu aan een klimaat waarin geweld tegen kinderen onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is, zowel in België als wereldwijd.

Lees:


Zag je iets wat niet kan? Laat het ons weten.

We nemen ieder vermoeden of iedere melding van geweld tegen kinderen ernstig. Hetzelfde geldt voor vermoedens van fraude, corruptie of andere wanpraktijken.

Trouw blijven aan onze kernwaarden

Wat je doet, bepaalt wie je bent. En dus handelen we steevast volgens de waarden die ons eigen zijn: eerlijk, betrouwbaar, toegewijd en daadkrachtig.

Lees onze ethische code.


Fondsenwerven in eer en geweten

Ook in fondsenwerving en communicatie is integriteit essentieel. We vertrekken we vanuit een krachtig kindbeeld en gebruiken kinderen niet om medelijden op te wekken. Ook de (potentiële) donateurs benaderen we met eerbied en respect. 

We handelen daarbij in lijn met de Ethische Code en het Handvest voor Directe Dialoog zoals opgesteld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.


Gendergelijkheid promoten

Zowel naar onze doelgroep toe, via onze projecten op het terrein als, in onze organisatie is gendergelijkheid een belangrijk transversaal thema.

Lees onze gender equality policy.

Erkenningen en kwaliteitslabels