Integriteit

We waken ervoor dat we doorheen onze acties trouw blijven aan onze waarden en op geen enkel moment, gewild of ongewild, een negatieve impact hebben op kinderen, volwassenen of gemeenschappen.

De veiligheid van kinderen garanderen

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werden in 2018 meer dan 6000 meldingen van geweld tegen kinderen gemaakt bij respectievelijk het Vertrouwenscentrum kindermishandeling en SOS Enfants. Ook wij worden in ons werk regelmatig geconfronteerd met kinderen die geweld en verwaarlozing meemaakten, zowel in België als wereldwijd. Doorheen onze projecten is veiligheid uitgegroeid tot één van onze grootste prioriteiten. We bouwen wereldwijd aan een klimaat waarin geweld tegen kinderen onwaarschijnlijk én onaanvaardbaar is. Hoe we dat doen, als een lerende organisatie, ontdek je op de pagina 'Kind en Veiligheid'.

Zag je iets wat niet kan? Laat het ons weten.

We nemen ieder vermoeden of iedere melding van geweld tegen kinderen ernstig. Meld het via deze Klokkenluider.

Trouw blijven aan onze kernwaarden

Wat je doet, bepaalt wie je bent. En dus handelen we steevast volgens de waarden die ons eigen zijn: eerlijk, betrouwbaar, toegewijd en daadkrachtig.

Lees onze ethische code.

Lees onze internationale gedragscode. 

Lees ons Charter Integriteit


Gendergelijkheid promoten

Zowel naar onze doelgroep toe, via onze projecten op het terrein als, in onze organisatie is gendergelijkheid een belangrijk transversaal thema.

Lees onze gender equality policy.