Integriteit

We waken ervoor dat we doorheen onze acties trouw blijven aan onze waarden en op geen enkel moment, gewild of ongewild, een negatieve impact hebben op kinderen, volwassenen of gemeenschappen.

De veiligheid van kinderen garanderen

We bouwen continu aan een klimaat waarin geweld tegen kinderen onwaarschijnlijk en onaanvaardbaar is, zowel in België als wereldwijd.

Lees:


Zag je iets wat niet kan? Laat het ons weten.

We nemen ieder vermoeden of iedere melding van geweld tegen kinderen ernstig. 


Trouw blijven aan onze kernwaarden

Wat je doet, bepaalt wie je bent. En dus handelen we steevast volgens de waarden die ons eigen zijn: eerlijk, betrouwbaar, toegewijd en daadkrachtig.

Lees onze ethische code.

Lees onze internationale gedragscode. 

Lees ons Charter Integriteit


Gendergelijkheid promoten

Zowel naar onze doelgroep toe, via onze projecten op het terrein als, in onze organisatie is gendergelijkheid een belangrijk transversaal thema.

Lees onze gender equality policy.

Erkenningen en kwaliteitslabels