Sint-Augustinus

Sint-Augustinus is een ziekenhuis gelegen in Wilrijk, in de provincie Antwerpen. Al bijna tien jaar werkt Sint-Augustinus samen met SOS om kinderen een betere toekomst te bieden. Ze zijn actief in Togo.

Samenwerking

Sinds 2006.


Project/nood

Kara (Togo) is een van de armste regio’s in een van de armste landen ter wereld. Er zijn maar twee (openbare) ziekenhuizen, met beperkte medische diensten, voor de twee miljoen inwoners van de regio. De kinder- en moedersterfte in Kara is bij de de hoogste ter wereld. Bijna één kind op tien sterft tijdens of net na de bevalling. De oorzaken zijn nochtans vaak te voorkomen. Sint-augustinus heeft, onder leiding van dokter Paul Leyman een medische brug opgezet tussen Wilrijk en het SOS Moeder- en kindhospitaal in Kara (Togo).


Acties

Expertise Sharing

  • Twee keer per jaar vertrekt er een ploeg vanuit Wilrijk naar Kara. 

Employee Giving

  • Jaarlijks worden er verschillende fondsenwervende activiteiten georganiseerd door het personeel ; van een familiedag met allemaal Togolese activiteiten tot een ophaling in het ziekenhuis zelf.


Impact

  • Dankzij de jarenlange inzet van het personeel en materiaal van Sint-Augustinus is de medische voorziening in Kara uitgegroeid van een medisch centrum (basis) naar een moeder-kind-hospitaal, met de focus op kwalitatieve bevalling, op natuurlijke wijze of via keizersnede.
  • Het werk van de afgelopen 10 jaar heeft er voor gezorgd dat er sterke jaarlijkse cijfers voorhanden zijn, die elk jaar stijgen : 690 bevallingen waarvan 65 via keizersnede, 6000 medische consultaties waarvan 3600 post- of prenatale consultaties, 167 kinderen die behandeld werden wegens zware ondervoeding, ...