SOS Kinderdorpen Internationaal

Een gezin is de beste plaats voor een kind om in op te groeien. Toch zijn er in de wereld miljoenen kwetsbare kinderen die er zo goed als alleen voor staan. Voor die kinderen zijn wij er. Als niet-gouvernementele organisatie zetten wij ons sinds 1949 in voor de noden en rechten van kwetsbare kinderen. Wij werken onafhankelijk en behoren tot geen enkele politieke of religieuze strekking. SOS is actief in meer dan 135 landen en gebieden wereldwijd, waaronder België.

Een internationaal netwerk

Elk land waar SOS actief is, heeft een eigen erkende en autonome nationale organisatie met eigen statuten en een raad van bestuur. Allen onderschrijven ze de internationale statuten en principes van SOS Kinderdorpen. Zo delen ze op inhoudelijk vlak eenzelfde visie en werken ze allemaal binnen dezelfde administratieve en financiële systemen. Dit is ook zo voor SOS in België. SOS Kinderdorpen bestaat dus uit een internationaal netwerk van meer dan 100 organisaties, die allemaal gegroepeerd zijn in onze internationale federatie: SOS-Kinderdorf International.


En een sterke federatie

Onze internationale federatie SOS-Kinderdorf International heeft haar hoofdzetel in Oostenrijk en omvat alle nationale organisaties. Ze staat garant dat de basisprincipes van SOS overal gerespecteerd en toegepast worden. Ze bepaalt het beleid, de prioriteiten en keurt het jaarlijks budget goed. Ze ondersteunt en volgt de werking op van alle nationale organisaties. President van SOS-Kinderdorf International is Dereje Wordofa.

Het totaal inkomen van SOS-Kinderdorf International bedroeg in 2020 1,528 miljard euro (jaarverslag 2022 - SOS Internationaal). Het grootste deel hiervan komt van de SOS organisaties in West-Europa en Noord-Amerika. Zij zorgen ervoor dat de projecten in landen die het moeilijk hebben, gefinancierd kunnen worden. Zelf hebben deze organisaties meestal ook projecten in hun eigen land lopen, zoals wij in België.


Door en voor lokale mensen

We werken overal en altijd met lokale mensen. Zij kennen de situatie ter plekke het best en maken deel uit van de lokale cultuur. Het is de lokale associatie die een voorstel voor project overmaakt aan de internationale federatie in Oostenrijk. Die analyseert het projectvoorstel en toetst het af aan de missie van SOS Kinderdorpen. Vinden zij het project haalbaar en beslissen ze om er mee door te gaan, dan wordt alles in gang gezet om te proberen het project te concretiseren. De projecten in ontwikkelingslanden worden voor het grootste deel begeleid en financieel ondersteund door westerse SOS associaties.