Stampen voor Vrede

SOS Kinderdorpen België organiseert in samenwerking met Ketnet (VRT) en ondersteund door de Vlaamse kinderrechtencommissaris op 27 maart 2024 'Stampen voor Vrede'.

Waarom ‘Stampen voor vrede’

SOS Kinderdorpen en Ketnet vinden dat het hoog tijd is om naar de stem van kinderen te luisteren. Daarom organiseren we ‘Stampen voor Vrede’. Hiermee willen we hen een platform geven om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in conflictgebieden. Door met de voeten te stampen op de grond, kunnen ze zich uiten, weten ze zich gehoord en komen ze op voor hun rechten.  Ze vestigen ook de aandacht op de verwoestende impact van gewapende conflicten op kinderen wereldwijd en roepen ze op tot actie om de veiligheid van elk kind te waarborgen, in lijn met de fundamentele kinderrechten.

“Ik ben boos. Boos, verdrietig en bang, omdat er in heel veel landen oorlog is.
Kinderen zijn daar het slachtoffer van. Dat moet stoppen. Nu! Daarom stamp ik voor vrede.”

- Kinderen in Vlaanderen om vijf voor twaalf in de ochtend van 27 maart 2024

Wat is ‘Stampen voor Vrede’?

Door op de grond te stampen, vestigen kinderen de aandacht op de verwoestende impact van oorlogen en conflicten op kinderen door rechtstreeks een beroep te doen op onze premier. Ze dringen er bij de premier op aan om een krachtige boodschap over te brengen ter voorbereiding op 20 november 2024, wanneer het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 35 jaar bestaat. Daarin wordt benadrukt dat elk kind veilig moet kunnen opgroeien in overeenstemming met fundamentele kinderrechten.

Kinderrechtenverdrag

Dit jaar viert het Kinderrechtenverdrag op 20 november haar 35ste verjaardag, maar helaas is het een feest in mineur. Wereldwijd zijn miljoenen kinderen slachtoffer van gewapende conflicten en worden hun rechten geschonden. Kinderrechten worden in verschillende landen geschonden, én er is een groeiende ongelijkheid in de manier waarop de rechten van kinderen met bepaalde achtergronden systematisch worden genegeerd en geschonden. Het Kinderrechtenverdrag stelt echter duidelijk dat ieder kind zorg en bescherming moet krijgen. Die veiligheid, stabiliteit en bescherming van kinderen zijn ook belangrijke strijdpunten  van SOS Kinderdorpen.

“Elk kind heeft het recht om in een veilige, stabiele omgeving en in hechte, duurzame relaties met zorgende volwassenen kunnen opgroeien.”

Hilde Boeykens, nationaal directeur SOS Kinderdorpen België

Wereldwijd wonen ongeveer 400 miljoen kinderen in conflictgebieden

Kinderen worden geconfronteerd met de angstaanjagende realiteit van oorlog en conflict. Velen verliezen hun familie, hun leven, anderen dragen fysieke en psychologische wonden. Deze traumatische ervaringen laten diepe littekens achter die een leven lang kunnen blijven achtervolgen. Gezinnen worden verscheurd, waardoor kinderen kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Het schokkende cijfer van UNICEF spreekt boekdelen:  ongeveer 400 miljoen kinderen wonen in conflictgebieden. 43,3 miljoen kinderen daarvan worden gedwongen hun huizen te ontvluchten vanwege oorlog, vervolging, geweld en mensenrechtenschendingen.


Emoties

Kinderen in Vlaanderen blijven niet onberoerd bij het nieuws dat ze opvangen via internet, sociale media en radio. Ze hebben vragen of een mening over de conflicten in de wereld en wat dat betekent voor andere kinderen. En het brengt ook heftige emoties naar boven, zoals angst, boosheid of verdriet.

“Met ‘Stampen voor Vrede’ geven we kinderen en jongeren een platform om op te komen voor de rechten van alle andere kinderen die leven in oorlogs- en gewapende conflictgebieden. Door met de voeten te stampen op de grond, kunnen ze zich uiten, weten ze zich gehoord en komen ze op voor wat ook hun rechten zijn. Ze vestigen de aandacht op de verwoestende impact van gewapende conflicten op kinderen wereldwijd en roepen op tot actie om de veiligheid van elk kind te waarborgen, in lijn met de fundamentele kinderrechten. Voor en door kinderen, want zij zijn de toekomst.”

- Caroline Vrijens, Vlaams kinderrechtencommissaris en voorzitter van de ENOC

Stap voor stap naar de Verenigde Naties

In aanloop naar Wereldkinderdag op 20 november, wordt 27 maart 2024 het startpunt van de campagne in Vlaanderen. Om 5 voor 12 gaan scholen en kinderen massaal stampen voor vrede. Zodat de wereld niet davert van bommen, maar van intensief gestamp op de grond. 

Vanaf april 2024 zal SOS Kinderdorpen collega-landen (SOS Kinderdorpen heeft activiteiten in meer dan 130 landen) oproepen een gelijkaardig platform te creëren voor kinderen in hun landen. Zo zorgen we ervoor dat de stemmen van duizenden kinderen en jongeren gehoord worden en hun ideeën en eisen serieus worden genomen.

Al deze acties samen tussen april 2024 en november 2024 moeten overheden wereldwijd, ook de Belgische overheid, motiveren en mobiliseren alles te doen wat in hun macht ligt om het lijden van kinderen in gewapende conflicten te stoppen en hun rechten te waarborgen. Met de uitdrukkelijke vraag voor de strikte naleving van het Kinderrechtenverdrag, in het bijzonder voor artikel 38, dat dat staten oproept om bescherming, zorg en naleving van het humanitair recht voor kinderen in gewapende conflicten te garanderen.

Deze boodschap willen we op 20 november bij de Verenigde Naties krachtig laten brengen door kinderen zelf, gebaseerd op de inhoud van artikel 38 van het Kinderrechtenverdrag: ‘In overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het internationale humanitaire recht om de burgerbevolking te beschermen in gewapende conflicten, nemen de Staten die partij zijn alle uitvoerbare maatregelen ter waarborging van de bescherming en de verzorging van kinderen die worden getroffen door een gewapend conflict.

Niet vrijblijvend

SOS Kinderdorpen zet zich samen met kinderen in voor de strikte naleving van artikel 38 van het kinderrechtenverdrag, dat staten oproept om de rechten van kinderen tijdens gewapende conflicten te respecteren en te handhaven. In overeenstemming met hun verplichtingen onder het internationaal humanitair recht om burgers, met inbegrip van kinderen, te beschermen tijdens oorlogstijd, dienen regeringsleiders krachtige maatregelen te treffen om de zorg en bescherming van kinderen in conflictgebieden te waarborgen. Het is essentieel dat wereldleiders reageren op deze urgente oproep en actie ondernemen.