• Home
  • Toestemmingsverklaring tot gebruik van persoonlijke gegevens

Toestemmingsverklaring tot gebruik van persoonlijke gegevens

Door het formulier onderaan deze pagina in te vullen en te verzenden, geef je toestemming aan vzw SOS Kinderdorpen België en vzw Cachet om je persoonlijke gegevens (inculsief foto en video) te gebruiken voor doeleinden zoals hieronder beschreven.

Gebruik van persoonlijke gegevens

SOS Kinderdorpen België en Cachet kunnen, om het publiek te informeren, te sensibiliseren en  indirect fondsen te werven, voor hun activiteiten en werk over de hele wereld, mijn persoonlijke gegevens (zoals hieronder aangevinkt) verzamelen, registreren, opslaan, verwerken, verzenden, uitzenden en gebruiken, inclusief foto’s en video’s waarop ik zichtbaar ben.

Ik ga er mee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens aan SOS Kinderdorpen België en Cachet mogen worden doorgegeven, alsook hun zusterverenigingen in andere landen.  

Ik erken dat SOS Kinderdorpen België en Cachet zich ertoe verbinden mijn persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor zover ik daarmee heb ingestemd en in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is en de goede praktijken op het gebied van gegevensbescherming.


Leeftijd en verlenging van de toestemming

Indien relevant, zal mijn toestemming moeten worden verlengd, wanneer ik 13 jaar oud word en wanneer ik 18 jaar oud word.


Herroepingsrecht

Ik heb het recht om mijn toestemming ten allen tijde kosteloos in te trekken door contact op te nemen met Michael de Leener via michael.deleener@sos-kinderdorpen.be.


Recht tot toegang, verbetering en vernietiging

Ik heb het recht om gratis toegang te vragen tot rectificatie of verwijdering van mijn persoonlijke gegevens door contact op te nemen via Michael de Leener michael.deleener@sos-kinderdorpen.be. Bovendien heb ik ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende instantie met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens.

Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en verleen hierbij mijn toestemming.

Ben je minderjarig? Vraag dan ook het akkoord van je ouders of voogd