• Home
  • Het Stadsjuweel: Directrice Hilde Boeykens over trauma bij kinderen in onze projecten

Beleidswerk

Het Stadsjuweel: Directrice Hilde Boeykens over trauma bij kinderen in onze projecten

"Bij SOS Kinderdorpen richten we ons op kinderen die door omstandigheden uit huis worden geplaatst of dreigen te worden geplaatst, maar ook op kinderen die hun thuisland moesten ontvluchten ," vertelt Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen België. "Deze kinderen bevinden zich vaak in onveilige situaties waar geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik voorkomen. Dergelijke ervaringen laten diepe sporen na, die we als trauma’s definiëren."

160524SOS_BRUNO_HILDE_FILIP_001

Trauma in de vroege kinderjaren kan leiden tot ernstige hechtingsproblemen.

Hilde Boeykens, nationaal directeur SOS Kinderdorpen België

De Impact van Trauma op Kinderen
"Trauma in de vroege kinderjaren kan leiden tot ernstige hechtingsproblemen," legt Boeykens uit. "Een kind dat zich niet veilig kan hechten, ontwikkelt complex trauma. Dit kan zich uiten in wantrouwen tegenover volwassenen, teruggetrokken gedrag of agressief gedrag als een manier om zichzelf te beschermen. Herkennen van deze gedragskenmerken is essentieel voor het identificeren van kinderen met trauma."

Zorg voor Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen
"In reactie op de vluchtelingencrisis in 2015 hebben we ons ook ingezet voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen," voegt Boeykens toe. "Het is onze missie om kinderen, ongeacht hun achtergrond of situatie, een veilige en liefdevolle omgeving te bieden waarin ze kunnen opgroeien en herstellen van hun traumatische ervaringen."

De Essentie van Veiligheid en Betrokkenheid
"Voor kinderen die onveiligheid thuis hebben ervaren of op de vlucht zijn, is het cruciaal om in aanraking te komen met veilige en betrouwbare relaties," benadrukt Boeykens. "Dit betekent dat pleegouders en begeleiders in voorzieningen deze veiligheid en warmte moeten bieden. Iedereen in de omgeving van het kind, zoals leraren en buren, kan bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving door het goede voorbeeld te geven en steun te bieden."

Werken met getraumatiseerde kinderen vraagt om een speciale aanpak.

Hilde Boeykens, nationaal directeur SOS Kinderdorpen België

Trauma-Sensitieve Zorg
"Werken met getraumatiseerde kinderen vraagt om een speciale aanpak," zegt Boeykens. "Het herkennen van trauma-gedrag en weten hoe hierop te reageren is essentieel. Daarom krijgen al onze medewerkers bij SOS Kinderdorpen traumasensitieve opleidingen. Dit proces is continu en vereist constante aandacht en supervisie om effectief te kunnen zijn."

Erkenning van trauma
"Kinderen die familiaal geweld of verwaarlozing hebben meegemaakt, kampen vaak met een loyaliteitsconflict, waardoor ze hun pijn niet uiten," merkt Boeykens op. "Het kunnen delen van deze ervaringen is essentieel voor herstel. We hebben daarom gepleit voor maatschappelijke erkenning van deze problematiek, vergelijkbaar met de erkenning van slachtoffers van de aanslag in Zaventem."

Honderden parels, elk met een eigen verhaal, vormen een monument dat erkenning en bewustwording creëert.

Hilde Boeykens, nationaal directeur SOS Kinderdorpen België

Participatief Street Artwork als Erkenningsplek
"We hebben een participatief kunstproject gestart om slachtoffers van familiaal geweld en verwaarlozing, alsook kinderen op de vlucht die slachtoffer zijn van geweld, een stem te geven," zegt Boeykens. "Honderden parels, elk met een eigen verhaal, vormen een monument dat erkenning en bewustwording creëert. Dit kunstwerk wordt gebouwd door de slachtoffers zelf, ondersteund door therapeuten en een kunstenares. De verhalen achter de parels worden gedeeld om het onderwerp bespreekbaar te maken en een maatschappelijke draagvlak te creëren."

Samen op weg naar een Traumasensitieve Samenleving
"Ons doel is een samenleving die traumasensitiever is," benadrukt Boeykens. "Dit betekent niet alleen curatief werken met overlevers van trauma, maar ook preventief. Door het bespreekbaar maken van trauma en het bieden van erkenning, hopen we de cirkel van geweld te doorbreken en toekomstige generaties te beschermen. We streven ernaar dat iedereen, van buren tot schoolpersoneel, alert is op signalen van onveiligheid en vroegtijdig ingrijpt."

Een traumasensitieve samenleving realiseren we niet met SOS Kinderdorpen alleen. Er zijn sterke partnerorganisaties, experts, betrokkenen en heel de maatschappij om hierin te helpen.

Hilde Boeykens, nationaal directeur SOS Kinderdorpen België

Bij SOS Kinderdorpen blijven we ons inzetten voor een betere toekomst voor alle kinderen. "We geven hen de zorg en steun die ze nodig hebben om hun trauma’s te verwerken en een gezonde, veilige toekomst op te bouwen. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met partnerorganisaties, betrokkenen en bij uitbreiding met heel de maatschappij," besluit Boeykens.

Beluister alle podcasts van 'Het Stadsjuweel'.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter