• Home
  • Het Stadsjuweel - Overlever Evy getuigt over veerkracht en hoop

Beleidswerk

Het Stadsjuweel - Overlever Evy getuigt over veerkracht en hoop

Evy's verhaal is een krachtige getuigenis van veerkracht en herstel. Door haar ervaringen te delen, biedt ze niet alleen een stem aan de vele overlevers die nog steeds worstelen met hun verleden, maar ze benadrukt ook het belang van erkenning en hulp voor deze kwetsbare groep. Evy's boodschap is duidelijk: er is hoop en het is mogelijk om ondanks alles een vreugdevol en betekenisvol leven te leiden.

100324SOS_Erkenningsplek_Meredith002

Deze getuigenis werd opgetekend in het kader van de oprichting van ‘Het Stadsjuweel’ - de erkenningsplek in Brussel voor overlevers van veelvuldig trauma in de kindertijd.

"Ik ben Evy, ik ben 41 jaar," begint Evy haar verhaal. "Gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen." In haar dagelijks leven is ze coach en helpt ze anderen een bewuster en krachtiger leven te leiden. Maar haar eigen reis naar zelfbewustzijn en kracht was er een met veel obstakels.

Ik wil mijn verhaal vertellen omdat ik lang genoeg de mond gesnoerd ben geweest,

Evy, Overlever van veelvuldig trauma in de kindertijd

Evy's jeugd werd gekenmerkt door kindermishandeling. "Ik wil mijn verhaal vertellen omdat ik lang genoeg de mond gesnoerd ben geweest," zegt ze vastberaden. Ze spreekt uit eigen ervaring, want de mishandeling maakte haar voortdurend angstig en onzeker. "Ik was altijd bang en wist niet wie ik was. Het was een constante zoektocht, zowel in mijn jeugd als later in mijn volwassen leven."

Deze angst uitte zich op verschillende manieren. Als kind speelde Evy veel tennis, waar ze zich achter een masker van vrolijkheid verschool. "Ik droeg altijd een masker om mijn angsten te verbergen. Ik moest altijd maar lachen naar de buitenwereld toe, terwijl ik thuis een heel droevige, angstige Evy was."

De mishandeling in haar gezin maakte haar niet alleen angstig, maar ook rebels. "Ik wilde uitbreken," herinnert ze zich. "Ik kwam vaak tussenbeide wanneer andere gezinsleden werden mishandeld, wat resulteerde in dat ik zelf meer klappen kreeg."

Ik was het blije kind op de tennis.Thuis was ik heel eenzaam.

Evy, Overlever van veelvuldig trauma in de kindertijd

De impact van het geweld binnen haar gezin was enorm groot op haar sociale leven. "Ik had geen vrienden op school omdat ik gepest werd," vertelt Evy. Tennis was haar toevluchtsoord, maar echte vrienden had ze ook daar niet. "Ik was het blije kind op de tennis, omdat dat van mij verwacht werd. Thuis was ik echter heel eenzaam."

Deze eenzaamheid zette zich voort in haar volwassen leven. "Vertrouwen in de mensheid is nog steeds moeilijk," geeft ze toe. "Ik kan snel intense vriendschappen aangaan, maar als het te beangstigend wordt, duw ik mensen weg." Dit gedrag heeft zijn wortels in haar jeugd, waar ze leerde om zichzelf te beschermen door anderen op afstand te houden.

Mijn man is mijn rots. Ik heb geprobeerd hem weg te duwen, maar hij bleef bij me.

Evy, overlever van veelvuldig trauma in de kindertijd

Evy's ervaring met mishandeling heeft ook invloed gehad op haar professionele leven. "Ik ben nu zelfstandige omdat ik het moeilijk vind om gezag aan te nemen van anderen," legt ze uit. Ze worstelt nog steeds met onzekerheid en een laag zelfbeeld. "Ik dacht altijd dat ik niets waard was, maar ik heb geleerd dat dat niet waar is."

Het delen van haar verhaal is voor Evy een manier om andere overlevers van kindermishandeling hoop te geven. "Er is hoop na een leven vol kindermishandeling," benadrukt ze. Ze wil dat mensen zien dat het mogelijk is om zichzelf te hervinden en een gelukkig leven op te bouwen, ondanks een traumatische jeugd.

Beluister alle podcasts van Het Stadsjuweel.

Als het lezen van dit artikel je van streek heeft gemaakt en je de behoefte voelt om met iemand te praten, aarzel dan niet om de beschikbare hulplijnen te bellen. Voor kinderen en jongeren in Vlaanderen, bel naar Awel op het nummer 102 of bezoek www.awel.be Voor volwassenen is het nummer 102 van Tele-onthaal beschikbaar, of bezoek www.tele-onthaal.be

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter