Families in België

Alleen zijn, door de ogen van A.

13/12/2021 - Naar aanleiding van onze actie #nooitmeeralleen, deelt A. haar verhaal.

Blogpost banner (5)

Ik ben opgegroeid in een gezin waar ik niet welkom was. Steeds werd ik 'het ongelukje' genoemd. Ik onderging vernederende straffen. Op een dag hoorde ik mijn nonkel tegen mijn vader zeggen: "Als je haar niet wilt hebben, geef haar dan aan mij". Dat vergeet je niet...

Mijn nonkel en zijn vrouw hadden een adoptiekindje, omdat ze zelf geen kinderen konden krijgen. Ik herinner me haar komst nog goed, ook al was ik amper zes. Voor mij was haar komst een lichtpuntje. Als ik op bezoek ging bij haar, kon ik kind zijn zoals de anderen.

Mijn moeilijke jeugd heeft een grote invloed gehad op mijn verdere leven. Lang durfde ik geen ‘nee’ zeggen. Uit angst voor afstraffing. Ik belandde in een slecht huwelijk. Ik was getrouwd om te ontsnappen aan mijn thuissituatie, maar daar wachtte mij hetzelfde lot.

Ik kon ook moeilijk grenzen stellen aan mijn eigen kinderen, waardoor het moeilijk was om een goede ouder voor hen te zijn toen ze in hun pubertijd kwamen. Ik voelde me onmachtig. Nooit in mijn kindertijd zag ik zelf het goede voorbeeld. Hoe moest ik dan zelf een goede ouder zijn?

Ik heb mijn naam nooit liefdevol horen uitspreken thuis. Het heeft gevolgen gehad op mijn hele leven. Als je zonder zorg en liefde van volwassenen opgroeit, hervind je wel je kracht, maar nooit zal je helemaal op de top van je kunnen zijn. Je voelt je altijd minderwaardig. Altijd sluimert die onzekerheid binnen: ik kan dat niet, ik ben niet goed genoeg, ik verdien dit niet.

Geen enkel kind zou zich zo alleen mogen voelen als ik me heb gevoeld. Daarom vind ik de campagne van SOS Kinderdorpen heel belangrijk. Elk kind zou moeten opgroeien in een warm gezin.

Ik wil me met mijn verhaal ook naar beleidsmakers richten: investeer in kinderen zonder ouderlijke zorg. Als je dat niet doet, riskeren zij zelf ook niet krachtig genoeg in hun schoenen te staan om voor hun eigen kinderen te zorgen. Doorbreek die vicieuze cirkel.

Steun de actie #nooitmeeralleen van SOS Kinderdorpen op je sociale media, onder de hashtag #nooitmeeralleen.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter