• Home
  • Twee ‘fratries’ van vier vinden een warme thuis in het SOS Kinderdorp Chantevent

Families in België

Twee ‘fratries’ van vier vinden een warme thuis in het SOS Kinderdorp Chantevent

03/09/2020 - De afgelopen zomer mochten we twee keer vier broers en zussen verwelkomen in ons kinderdorp bij Marche-en-Famenne, twee ‘fratries’ van vier, zoals ze in het Frans zeggen. Dat is heel bijzonder, want als kinderen niet meer bij hun ouders terecht kunnen, worden broers en zussen in de jeugdzorg regelmatig van elkaar gescheiden. Zeker als ze met zoveel zijn.

55695 (1)

Broers en zussen bij elkaar houden

Uit onze enquête bij 97 jongeren met een jeugdhulpervaring in Vlaanderen bleek dat 77% van de bevraagde kinderen niet opgroeide met één of meerdere broers of zussen. Broers en zussen worden nog te vaak van elkaar gescheiden wanneer ze (tijdelijk) niet meer bij hun gezin kunnen opgroeien, omdat er niet altijd genoeg plaats beschikbaar is om ze samen op te vangen of om andere praktische redenen.

SOS Kinderdorpen zorgt er al meer dan 50 jaar voor dat uithuisgeplaatste kinderen samen kunnen blijven opgroeien met hun broers en zussen. Sinds deze zomer verwelkomt ons SOS Kinderdorp Chantevent, in de buurt van Marche-en-Famenne, acht broers en zussen uit twee gezinnen. Ze groeien op in onze familiale leefgroepen Le Hêtre en Le Cerisier en krijgen er de beste zorgen van begeleiders, in een warme en veilige omgeving.

© Gerhard_Berger

Een unieke band tussen broers en zussen

Natacha Rossignol, pedagogisch verantwoordelijke van leefgroepen Le Hêtre en Le Cerisier: “We hechten veel belang aan de band tussen broers en zussen. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor elkaar, geven elkaar raad en spelen een complementaire rol in de ontwikkeling van sociale en relationele vaardigheden. Dat zien we ook heel goed bij de nieuwe broers en zussen die we opvangen. Eén van de meisjes in leefgroep Le Hêtre leert haar broer bijvoorbeeld rolschaatsen door zijn hand vast te houden.” Broers en zussen leren elkaar ook hoe om te gaan met anderen, grenzen te respecteren en stabiele relaties op te bouwen.

“Broers en zussen zijn een levenslange bron voor kinderen: het is de meest duurzame familierelatie in ons leven.”

Natacha Rossignol, pedagogisch verantwoordelijke

Opgroeien met broers en zussen biedt ook emotionele zekerheid. Broers en zussen delen dezelfde familiegeschiedenis, hetzelfde verleden en kunnen elkaar dus steunen in goede en slechte tijden. “Twee van de vier broers in Le Cerisier, de jongsten, vroegen of ze samen konden slapen zoals bij mama en papa. Ze vinden troost bij elkaar,” aldus Natacha.

“We organiseren ook activiteiten die de broers en zussen samen brengen. Dat zijn mooie momenten van uitwisseling. Wanneer hun band wordt behouden of bevorderd, worden broers en zussen een hulpbron voor het leven: per slot van rekening is het de meest duurzame familierelatie in ons leven.”

Terugkeer naar mama en papa mogelijk maken

Bij SOS Kinderdorpen vinden we het belangrijk om de band tussen kinderen en hun families zoveel mogelijk te behouden. We zorgen ervoor dat kinderen zoveel mogelijk contact houden met hun familie. “Een van de mama’s bracht een weekend door met haar vier kinderen in het familiehuis van het kinderdorp", zegt Natacha. Waar mogelijk bieden we ook intensieve ondersteuning en begeleiding van het gezin. "Bij de vier kinderen doen we educatief werk met de twee ouders. Hoe bereid je een evenwichtige en betaalbare maaltijd voor een groot gezin? Welke grenzen moet ik stellen aan mijn kinderen? Hoe kan ik tijd geven aan elk van hen? ...”

Waar mogelijk willen we de kinderen en hun ouders herenigen. Want als het gezin van herkomst in staat is om de veiligheid en het welzijn van de kinderen te garanderen, is dat de beste plek voor hen om op te groeien.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter