• Home
  • Wat als straks de lichten van De Warmste Week weer doven?

Families in België

Wat als straks de lichten van De Warmste Week weer doven?

Wat een fenomenale aandacht mogen kinderen en jongeren met een jeugd vol zorgen deze dagen genieten. Eindelijk worden ze gezien. Eindelijk worden ze gehoord. Eindelijk krijgt Vlaanderen een beetje een gevoel hoe groot die groep in werkelijkheid is.

Hilde_Quirine Cuyle_3

De Warmste Week geeft al die kinderen en jongeren het signaal dat wat zij moeten doorstaan niet ok is. Dat ze net als alle anderen een zorgeloze jeugd verdienen.

En dan komt Kerstmis. De schijnwerpers van VRT gaan uit. En terwijl de meesten onder ons gezellig samen hokken om het eindejaar te vieren, blijven de kinderen en jongeren waar deze Warmste Week om draait opnieuw alleen achter met hun zorgen. Keren ze terug naar hun onveilige thuis, als ze die al hebben. Want de vraag om hulp en het gebrek aan oplossingen blijft net zo groot als tevoren.

De Warmste Week is van onschatbare waarde voor deze groep. Maar we zijn het aan hen verplicht om deze inspanning nu als samenleving ook door te trekken. Elke dag, elke maand, elk jaar, opnieuw en opnieuw. Ze een structurele plek bieden in onze samenleving. Alleen zo gaan we werkelijk iets structureel kunnen veranderen. En dat kunnen we alleen maar samen. Samen met de jeugdhulpsector, samen met de politiek, samen met onze samenleving.

“De Warmste Week is van onschatbare waarde voor deze groep kinderen. We moeten deze inspanning nu als samenleving doortrekken.”

Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Vanuit SOS Kinderdorpen werken we daarom aan een kunstwerk in het centrum van Brussel, die het onrecht van de duizenden en duizenden kinderen permanent een zichtbare plek geeft. Een erkenningsplek voor elk kind, elke jongere en elke volwassene die tijdens hun kindertijd niet kregen waar ze recht op hebben: een zorgeloze jeugd. Elk jaar op 10 oktober, internationale dag voor mentale gezondheid, zullen we met dit kunstwerk het onrecht erkennen dat die kinderen moesten beleven. En vanuit dat onrecht oproepen tot actie.

Mensen die zelf een traumatische jeugd beleefden en graag deel uitmaken van dit kunstwerk kunnen terecht op www.sos-kinderdorpen.be voor meer informatie.


Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter