• Home
  • "We need help, not punishment!": ervaringsdeskundigen vragen zorgzaam kader voor kinderen met traumatische ervaringen

Families in België

"We need help, not punishment!": ervaringsdeskundigen vragen zorgzaam kader voor kinderen met traumatische ervaringen

04/05/2022 - Veel kinderen in de jeugdhulp maken een traumatische ervaring mee voordat ze in de jeugdhulp terechtkomen. De afgelopen twee jaar liepen we met het project 'Safe Places, thriving children' een intensief traject om te evolueren richting een trauma-sensitieve jeugdhulp. Op het slotevent in La Tricoterie in Sint-Gillis deelden ervaringsdeskundigen en trauma-experten uit zes deelnemende landen hun ervaringen en negen straffe stellingen.

GD_DSC5721

© Griet De Koninck

"Connect before you correct"

Eén van de ervaringsdeskundigen is Kristien. Als mama van drie en sociaal verpleegkundige is ze trots op waar ze vandaag staat. Al was de weg die ze tot hier moest volgen soms erg zwaar. "Mijn thuis was spijtig genoeg geen veilige thuis. Daardoor ben ik vanaf mijn 6 jaar in de jeugdhulp opgegroeid. Ik ben letterlijk tien keer moeten verhuizen. Ik had nood aan een thuis die écht een thuis was. Aan mensen die me leren dat liefde niet per sé moet samen gaan met geweld. Aan vertrouwenspersonen die met mij connecteren voor ze mijn (soms moeilijke) gedrag gaan corrigeren. Ik had nood aan liefdevolle grenzen, maar te vaak werd ik gewoon begrensd."

"Leer ons hoe we op een veilige manier mensen graag kunnen zien"

Kristien, ervaringsdeskundige

Negen straffe stellingen

Daarmee geeft Kristien persoonlijk inhoud aan de negen stellingen die de jongeren formuleerden. Die stellingen geven aan waarom het zo belangrijk is dat kinderen in de jeugdhulp opgroeien in een trauma-sensitieve omgeving. Ze moeten helpen om zowel op niveau van beleid als praktijk de nodige verandering in gang te zetten. 

"We are not problematic, we are adapting"

Stelling van de ervaringsdeskundigen

Praktische gids richting trauma-sensitieve zorg

Om die verandering te helpen realiseren, in onze eigen organisatie en daarbuiten, schreven we samen met expertisecentrum CELCIS een praktische gids voor jeugdhulpprofessionals om trauma-sensitieve zorg te integreren in hun dagelijkse praktijken. Deze moet hen de tools aanreiken om voorbij gedrag te kijken, zodat eventuele trauma's de nodige aandacht krijgen. En het moet hen helpen om zodanig te reageren dat kinderen zich in het dagelijkse leven ondersteund voelen in het verwerken van moeilijke gebeurtenissen in hun leven.

Om het trauma-sensitieve ook op organisatieniveau te verankeren, is er deze gids rond organisatieontwikkeling. Hier staat de zorg om zij die zorgen centraal: luisteren naar en waken over diegenen die elke dag naast de kinderen staan. Want trauma-sensitief handelen lukt enkel als je zelf voldoende sterk in je schoenen staat.

Voor een geleide kennismaking tot trauma-sensitieve zorg kunnen geïnteresseerden terecht op deze online module.  

"Look behind me and make an effort to find me"

Stelling van de ervaringsdeskundigen

597 jeugdhulpprofessionals gevormd 

Via een intensief vormingstraject van zes dagen werden op die manier 597 jeugdhulpprofessionals uit de zes deelnemende Europese landen gevormd. 20 jeugdhulporganisaties volgden de workshop rond organisatie-ontwikkeling. Daarmee zetten we alvast een kleine stap richting een trauma-sensitieve jeugdhulp. 

Belofte voor de toekomst

Afsluiten doen we met een belofte van onze directrice Hilde Boeykens. Een belofte aan de ervaringsdeskundigen, dat we ons engageren om samen met hen te blijven vechten voor een jeugdhulp die luistert naar en inspeelt op de noden en verlangens van de kinderen en jongeren die er deel van uitmaken. 

De deelnemende ervaringsdeskundigen op de foto met Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter