• Home
 • 1 kind op 25 groeit op zonder liefdevolle zorg van ouder

Families wereldwijd

1 kind op 25 groeit op zonder liefdevolle zorg van ouder

1 kind op 25 in België groeit op zonder de liefdevolle zorg van een ouder. Wereldwijd is de inschatting 1 kind op 10, 220 miljoen kinderen. Dat brengt de emotionele, fysieke en mentale ontwikkeling –en dus de toekomst- van een kind ernstig in gevaar.

little boy with caregiver

Liefdevolle zorg, dat wil zeggen:

 • warme en onvoorwaardelijke zorg van tenminste één volwassene,
 • een thuis die de fysieke en emotionele veiligheid van het kind waarborgt,
 • en voldoende middelen voor gepaste voeding, woongelegenheid, onderwijs...

Hoe ernstiger de situatie, hoe zwaarder die rugzak

Hilde Boeykens

Als één van die drie ontbreekt heeft dat verregaande gevolgen voor de fysieke, emotionele en mentale ontwikkeling. Dat is een last die kinderen voor de rest van hun leven als een rugzak met zich meedragen. Hoe ernstiger de situatie, hoe zwaarder die rugzak.

Wie zijn die kinderen?

1. Kinderen die niet bij hun ouders opgroeien, omdat hun beide ouders overleden, omdat ze achtergelaten werden, omdat ze van hun ouders gescheiden raakten of omdat de autoriteiten hen bij hun ouders weghaalden,

2. Kinderen die wel nog bij hun ouders opgroeien, maar waar de ouders niet kunnen voldoen aan de fundamentele noden van ieder kind.

220 miljoen kinderen wereldwijd
Die schatting is gebaseerd op zes relevante statistieken:

 • 151 miljoen kinderen verloor één of beide ouders
 • 1 kind op 10 leeft niet bij zijn of haar biologische ouders
 • 570 miljoen kinderen leven in extreme armoede
 • 2 tot 8 miljoen kinderen leven in een instelling
 • 290 miljoen kinderen beschikken niet over een geboortecertificaat
 • 93 miljoen kinderen leven met fysieke of mentale beperkingen

We vermoeden dat het werkelijke aantal nog een stuk hoger ligt, daar de statistieken rond deze extreem kwetsbare groep kinderen in heel veel landen tekort schieten en er vele kinderen onder de radar van deze statistieken blijven.

1 kind op 25 in België
Ook in België verkeert 1 kind op 25 in een extreem kwetsbare situaties. Op 2,2 miljoen kinderen in België zijn dat ongeveer 94.600 kinderen. Dat cijfer is een optelsom van:

 • Het aantal unieke kinderen dat volgens Jongerenwelzijn en l’Aide à la Jeunesse in een voorziening of pleeggezin werd opgevangen
 • Het aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België
 • En het aantal kinderen getroffen door extreme armoede in België

Ook dit is een voorzichtige schatting. Heel wat kwetsbare groepen waarvan men kan vermoeden dat ook zij het risico lopen om adequate ouderlijke zorg te verliezen, zijn immers nog niet opgenomen in deze statistieken. Denk aan kinderen zonder papieren, Romakinderen, ongemelde gevallen van kindermisbruik, kinderen slachtoffer van mensenhandel enzoverder

Geen enkel mag alleen opgroeien

Onder het motto ‘Geen enkel mag alleen opgroeien’, bieden we in België en in de wereld een warme thuis aan kinderen die er alleen voor staan. Kinderen die de liefdevolle zorg dreigen te verliezen, gaan we met het hele gezin begeleiden en versterken, zodat de veiligheid van de kinderen opnieuw gegarandeerd is en het gezin op lange termijn samen verder kan.

Elke mama of papa weet dat een gezin onderhouden en kinderen opvoeden een grote uitdaging is

Hilde Boeykens

Elke mama of papa weet dat een gezin onderhouden en kinderen opvoeden een grote uitdaging is. Als ouders kampen met armoede, depressie, ziekte, huiselijk geweld... dan wordt het heel moeilijk om die uitdaging tot een goed eind te brengen. Er dreigt dan een neerwaartse spiraal die ervoor zorgt dat de kinderen die liefdevolle zorg niet krijgen en feitelijk alleen opgroeien. Dat willen we absoluut vermijden.

Daarom roept SOS Kinderdorpen iedereen op om deze kinderen niet alleen te laten. Omdat elk kind het recht heeft op een liefdevolle thuis. Maar ook omdat het als samenleving gewoon intelligent is om in hen te investeren, zodat ze later kunnen uitgroeien tot sterke volwassenen die onze samenleving ondersteunen. En zodat het niet andersom hoeft te zijn.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter