• Home
  • 1262 families bouwen een warmer en veiliger thuis voor hun kinderen

Families wereldwijd

1262 families bouwen een warmer en veiliger thuis voor hun kinderen

Alle ouders willen hun kind een goede omgeving bieden om in op te groeien. Maar soms botsen families op obstakels die ze moeilijk alleen kunnen trotseren. Veel families in DR Congo en Burundi kunnen hun kinderen niet de zorg bieden die ze nodig hebben om uit te groeien tot sterke volwassenen. In dit dossier ontdek je hoe we met ons nieuwe vijfjarige project de families van 6 300 kinderen in Burundi en DR Congo helpen versterken.

2

Een programma op basis van 5 jaar ervaring

Tussen 2017 en 2021 voerden we al een soortgelijk programma (“Ŝanĝo”) uit in samenwerking met onze lokale zusterorganisaties, SOS Villages d’Enfants Burundi en SOS Villages d’Enfants RDC. Meer dan 80% van de families die deelnamen aan dit programma is ondertussen zelfvoorzienend geworden. De rechten van hun kinderen op het gebied van onderwijs, gezondheid, huisvesting, bescherming, enz. zijn versterkt. 
Deze resultaten motiveerden ons om dit project verder te zetten en zelfs uit te breiden. Daarom lanceren we een nieuw vijfjarig familieversterkend programma in Burundi en DR Congo (2022-2026).

Ons doel: kinderrechten garanderen. Met een aanpak die rekening houdt met het welzijn van het kind in al haar dimensies en die deelnemende families begeleiding op maat biedt. “In deze werkwijze stemmen we elke begeleiding af op maat van de noden van het gezin. We werken op hun ritme, meestal gedurende zo’n vijf tot zeven jaar”, vertelt Sophie Huguenet, verantwoordelijk voor de internationale programma’s van SOS Kinderdorpen België.

“Ons doel: kinderrechten garanderen. Met een aanpak die rekening houdt met het welzijn van het kind in al haar dimensies.”

Sophie Huguenet, verantwoordelijke internationale programma’s

Vertrekken vanuit de behoeften van de familie zelf

Onze teams zijn al enkele maanden actief om dit project een solide basis te geven. In Burundi zijn 902 families geïdentificeerd en in DR Congo 360, met hulp van de gemeenschappen en lokale overheden. “Onze collega’s ter plaatse analyseren momenteel de omstandigheden van elke familie en elk familielid, aan de hand van acht dimensies rond welzijn en ontwikkeling”, legt Sophie uit. “Vervolgens stellen ze samen met de familie een ontwikkelingsplan op om vast te stellen welke uitdagingen ze samen gaan aanpakken.”

Daarna zullen we concreet actie ondernemen op drie niveau’s: rechtstreekse hulp aan kinderen en jongeren, versterking van de familie en samenwerking met de bredere gemeenschap.

Doelstelling 1:
kinderen versterken hun rechten

Onze eerste doelstelling is dat kinderen en jongeren hun ontwikkeling actief mee vormgeven en hun rechten zelf gaan verdedigen. Daarom zorgen we er in eerste instantie voor dat ze toegang krijgen tot gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning als ze dat nodig hebben. Ook zullen we jongeren bewuster maken rond seksuele en reproductieve gezondheid: seksueel overdraagbare ziekten, anticonceptiemethoden, vroege zwangerschap… Daarnaast zullen we tijdelijke en passende ondersteuning bieden om onderwijs en voedselzekerheid voor kinderen en jongeren te waarborgen.

“We zullen ook kinderrechtenclubs oprichten en begeleiden om kinderen en jongeren beter vertrouwd te maken met hun rechten en deze te laten respecteren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Internationale Dag van de Rechten van het Kind en de Dag van het Afrikaanse kind”, voegt Sophie toe.

Doelstelling 2:
jongeren ontwikkelen hun autonomie

Onze tweede doelstelling is dat jongvolwassenen hun weg vinden op de arbeidsmarkt en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om uit te groeien tot zelfredzame volwassenen.

We zullen een proefproject ontwikkelen met een kleine groep jongeren in Muyinga (Burundi) en Bukavu (DR Congo). De jongeren zullen er beroepsopleidingen en stages kunnen volgen om hun professionele vaardigheden te verbeteren. Sophie: “We zullen hen ook ondersteunen bij hun sociale en emotionele ontwikkeling en bij de ontwikkeling van nuttige vaardigheden op de arbeidsmarkt, zoals zichzelf presenteren, doeltreffend communiceren, beslissingen nemen…”. Daarnaast zullen we jongeren ondersteunen die hun eigen bedrijf willen starten door hen een starterskit aan te bieden, zoals bijvoorbeeld een naaimachine voor iemand die kleermaker wil worden.

Doelstelling 3:
de families versterken hun capaciteiten

Onze derde doelstelling is dat de families die we begeleiden hun ouderlijke en economische vaardigheden versterken om in de fundamentele behoeften van hun kinderen te voorzien. Door middel van beroepsopleidingen, starterskits en workshops rond budgetbeheer of bedrijfsmanagment, zullen families gemakkelijker een handel, ambacht of landbouwactiviteit kunnen opstarten.

Ook zal elk gezin cursussen kunnen volgen over de rechten van het kind en positief ouderschap. “En waar nodig bieden we tijdelijk financiële steun om in de basisnoden van het gezin te voorzien: bijvoorbeeld door tijdelijk de medische kosten op ons te nemen van een familie die in moeilijkheden verkeert, zodat die haar kleine inkomen kan besteden aan iets anders dan gezondheidszorg”, voegt Sophie toe.

Deze deelnemer van het programma Ŝanĝo lanceerde zijn eigen landbouwbedrijfje.

“We begeleiden elke familie op maat van hun noden en op hun ritme.”

Sophie Huguenet, verantwoordelijke internationale programma’s

Doelstelling 4:
de gemeenschap ondersteunt kinderen en gezinnen

Onze vierde doelstelling is dat er een duurzaam sociaal ondersteuningsnetwerk ontstaat rond kinderen en families in kwetsbare situaties. Daartoe zullen onze teams diverse lokale organisaties en verenigingen helpen om geleidelijk de ondersteuning van families van ons over te nemen.

Sophie: “We zullen ook helpen met het opbouwen van kinderbeschermingssystemen in de gemeenschap, zodat gevallen van misbruik of geweld systematisch worden behandeld: misbruik voorkomen, feiten melden en slachtoffers doorverwijzen naar de relevante diensten (ziekenhuis, advocaat, …).”

Meerdere jongeren in DR Congo volgen een opleiding tot lasser via onze partner Don Bosco.

Doelstelling 5:
we verhogen de kwaliteit en duurzaamheid van ons werk

Onze vijfde doelstelling is dat wij en onze zusterorganisaties in Burundi en DR Congo onze impact en de duurzaamheid van ons werk vergroten. Onze teams in Burundi en DR Congo zullen er bij de autoriteiten van beide landen voor pleiten om de rechten van het kind op nationaal niveau te bevorderen.
We willen bovendien samen op alle niveaus van het project drie belangrijke aspecten versterken: 1) gendergelijkheid, aangezien veel huishoudens eenoudergezinnen zijn die geleid worden door vrouwen; 2) het milieu, omdat het belangrijk is na te gaan of onze interventies het milieu niet schaden en te onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen aan een betere bescherming van het milieu; en 3) digitalisering, omdat dit een zeer goed hulpmiddel is om de vooruitgang van families te monitoren en te evalueren.

Steun deze families en bouw mee aan een warme en veilige thuis

We kunnen dit project niet alleen uitvoeren. Ons nieuwe programma wordt voor 80% gesubsidieerd door de DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Deze subsidie is essentieel om de uitvoering en duurzaamheid van het project te waarborgen, maar dekt niet alle uitgaven.
Daarom kan je vanaf nu meter of peter worden van Burundese of Congolese families die wij begeleiden in ons familieversterkend programma, vanaf 20 euro per maand. Dit bedrag helpt om de kosten van het dagelijks leven van gezinnen te dekken en in de ontwikkeling van hun autonomie te investeren. Je helpt bij het bouwen van een veilige en stimulerende thuis voor hun kinderen waarin ze de zorg krijgen die ze nodig hebben: voedsel, kleding, onderwijs, medische zorg…
Je ontvangt om de zes maanden een digitale update met verhalen en foto’s van het familieversterkend programma dat je ondersteunt. Zo zie je zelf de positieve impact van je gift op het leven van deze families en hun kinderen.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter