• Home
  • 50 jaar bouwen aan sterke kinderen en families in Vietnam

Families wereldwijd

50 jaar bouwen aan sterke kinderen en families in Vietnam

In 1967 was Vietnam één van de eerste niet-Europese landen waar SOS Kinderdorpen kwetsbare kinderen en families ging ondersteunen. Sindsdien bouwde SOS Kinderdorpen er, dankzij de steun van vele donateurs als u, 77 projecten uit, waarmee we ruim 17.000 kinderen ondersteunen.

50 jaar bouwen

Met achtereenvolgens de inval van Franse, Japanse en Amerikaanse legers kende Vietnam in de 20ste eeuw veel geweld en instabiliteit. Miljoenen levens gingen verloren en de traditionele levenswijze van veel families werd onmogelijk. Die realiteit had dramatische gevolgen voor de situatie van tienduizenden kinderen in het land: ze bleven achter zonder familie of groeiden op in diepe armoede, zonder perspectieven op een betere toekomst.

Het eerste Vietnamese kinderdorp

Daarom besloot SOS Kinderdorpen in 1967 na Zuid-Korea en India ook in Vietnam opvang te bieden aan kinderen die er alleen voor staan. Het eerste Vietnamese kinderdorp opende haar deuren in Go Vap, Ho Chi Minh. Vandaag vinden nog steeds 170 kinderen er een nieuwe thuis in één van de 20 familiehuizen. Dankzij de steun van vele donateurs kwamen er sindsdien nog 12 kinderdorpen bij in Vietnam, goed voor de dagelijkse opvang van meer dan 2.100 kinderen.

Na het geweld, de armoede

Decennia van geweld, economische malaise en verstoringen van de traditionele levenswijzen hebben vandaag nog steeds ernstige gevolgen voor het welzijn van kinderen in Vietnam. Vooral op het platteland en in de bergen is de armoede groot. Ouders op zoek naar een job in de stad, laten hun kinderen vaak noodgedwongen achter bij familie. Als die het ook moeilijk krijgt, primeert het welzijn van de eigen kinderen, waardoor de neefjes en nichtjes soms op straat belanden. Dat zien we al te vaak gebeuren. Ander gevolg van de armoede: de kinderen moeten meewerken voor het gezinsinkomen. Kinderarbeid als goedkope arbeidskrachten in onveilige fabrieken loopt in Vietnam vandaag op tot 16%.

Zes SOS Kinderdorpen programma's die Familieversterkende zijn

Om daar een antwoord op te bieden, startte SOS Kinderdorpen met de steun van donateurs zes SOS Familieversterkende programma’s op in het land. In die programma’s helpen we kwetsbare families om een duurzaam inkomen op te bouwen.

We bieden hen de opleiding en middelen om een zaakje te starten. Bijvoorbeeld door ze een opleiding tot elektricien te laten volgen of hen een basis aan landbouwmateriaal en vee ter beschikking te stellen zodat ze een boerderij kunnen op starten. Tegelijk zorgen we dat de kinderen overdag naar de kinderopvang of naar school kunnen. In het belang van de kinderen zelf, maar ook zodat de ouders overdag de handen vrij hebben.

Beterschap na 1990

Hoewel nog steeds 10% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, ging de gezondheidszorg, het onderwijs en het welzijn van kinderen er sinds 1990 sterk op vooruit. Vandaag gaat 98% van de kinderen naar de lagere school, 90% stroomt door naar het middelbaar. Met een goeie 13.000 leerlingen in onze SOS Scholen draagt ook SOS Kinderdorpen haar steentje bij aan die ontwikkeling.

Wanneer we een kinderdorp bouwen, zorgen we er steeds ook voor dat de kinderen een goede opleiding genieten. Want onderwijs is de sleutel om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Die scholen zijn niet alleen open voor de kinderen in de kinderdorpen, maar ook voor de lokale gemeenschap.

Zo heeft SOS Kinderdorpen vandaag 30 SOS Scholen in Vietnam, inclusief een SOS Technische school die gerichte beroepsopleidingen biedt aan jongvolwassenen.

Oma’s aan de top

Ook heel wat jongeren die opgroeiden in onze kinderdorpen volgen zo’n beroepsopleiding. In die periode kunnen ze terecht in één van onze twaalf jongerenhuizen in Vietnam. Die extra ondersteuning is belangrijk, want veel jongvolwassenen hebben naast SOS Kinderdorpen geen familie waar ze op terug kunnen vallen.

Zij krijgen nog een extra duwtje in de rug van de SOS oma’s, de SOS moeders op pensioen. Drie à vier generaties die onder één dak wonen, zit ingebakken in de Vietnamese cultuur. Daarom kunnen ook de SOS moeders na hun pensioen in het kinderdorp blijven wonen. Zij bekommeren zich dan verder om de kinderen die ze als SOS moeder groot brachten. Zo hebben ‘onze’ kinderen altijd iemand waar ze op kunnen rekenen. Want familie, dat heb je voor het leven.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter