Families wereldwijd

Deze families in Congo timmeren aan hun weg vooruit

Ze willen hun kinderen de mooiste toekomst bieden die ze kunnen, maar ze ontbreken de middelen om hun kinderen voldoende kansen te bieden. Met de steun van onze familieversterkende programma's timmeren ze aan de weg vooruit. Als trouwe donateur maak jij dat mee mogelijk.

Congo Familieversterkend programma (2)

Kleintjes op komst

Dit zijn de (groot)vader en (groot)moeder van deze familie. Ze werken hard om hun kinderen en kleinkinderen de best mogelijke toekomst te bieden. En daarbij krijgen ze de steun van ons familieversterkend programma in Congo. Een tijdje geleden kreeg het gezin drie varkens om mee te kweken. Met spijt in het hart deelde (groot)vader ons mee dat hij één ervan had moeten verkopen om medicijnen te kopen voor één van zijn kleinkinderen. Maar één van de andere varkens is ondertussen zwanger. En dus zijn er kleintjes op komst! 

Een duurzaam inkomen

Die kleintjes kunnen het inkomen van de familie aanvullen, zodat er voldoende ruimte is om de kinderen naar school te sturen en medische zorgen te voorzien waar nodig. Op diezelfde manier timmert deze man aan de weg vooruit. Hij is voorzitter van de landbouwcoöperatieve die een paar families samen op touw zetten. SOS Kinderdorpen kocht voor hen een stuk land om te bewerken en biedt ondersteuning in het opstarten van de landbouwactiviteiten. 

Onze ambassadrice Kim Gevaert ging met deze familie van ons familieversterkend programma in Congo in gesprek

Onze ambassadrice Kim Gevaert ging met deze familie van ons familieversterkend programma in Congo in gesprek

Groeien voor stabiliteit

De voorzitter van de landbouwcoöperatieve ijvert er nu voor om ook het stuk land naast hen te kunnen kopen. Dat zou hen toelaten om ook aan veeteelt te doen. Wat dan weer de meststoffen zou leveren om het rendement van de landbouw te verhogen. Om je een idee te geven: om een stuk land van zo'n 15 are te kopen hebben de families ongeveer 1500 dollar nodig. En zo timmeren deze families beetje bij beetje aan de toekomst van hun kinderen. 

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter