Families wereldwijd

Een vernieuwend pleegzorgprogramma in Ethiopië

15/02/2022 - Ethiopië kent een grote problematiek van kinderen die bij de geboorte of op heel jonge leeftijd achtergelaten worden. SOS Kinderdorpen in Ethiopië ontwikkelde als antwoord op dit specifiek probleem een formele vorm van pleegzorg, een warm en familiaal opvangmodel dat nieuw is in Ethopië. Vandaag groeien 100 kinderen en jongeren op in 98 pleeggezinnen die sociaal en fysiek goed geïntegreerd zijn in de lokale gemeenschap.

FR_ethiopia-fsp-jimma-foster-care-lars-just-070-jpg-1-620bab52514d6

© Lars Just

Het formaliseren van pleegzorg

Hoewel pleegzorg bij wet verankerd is in Ethopië, vindt deze praktijk maar nauwelijks ingang in de realiteit. De informele pleegzorg is er wel een gangbare praktijk, maar eentje die een hele rist risico’s met zich mee brengt. Kinderen maken vaak geen aanspraak op een legaal en veilig statuut; informele pleegouders beschikken meestal zelf over weinig middelen en zorgfiguren missen de nodige ouderlijke vaardigheden om met psychosoiale problemen of trauma’s om te gaan. Kinderen uit de informele pleegzorg worden in de realiteit vaak ingezet als goedkope arbeidskrachten.

Daar wilde SOS Kinderdorpen Ethopië verandering in brengen. Door sterke banden uit te bouwen met de overheid en met de lokale autoriteit werkte SOS Kinderdorpen Ethiopië een formeel pleegzorgprogramma uit in de regio van Jimma – tot nu toe de eersten en enigen.

Een paar uur na zijn geboorte, werd Bini* teruggevonden in een moskee. Hij woont nu bij zijn pleegfamilie. Hij is even oud als hun biologische zoon Tanel, met wie hij onafscheidelijk is. © Lars Just

De kracht van een netwerk

In het pleegzorgprogramma worden potentiële ouders met zorg geselecteerd en gekoppeld aan een kind dat er alleen voor staat. Heel veel van deze kinderen zijn jonger dan één jaar, wat maakt dat de klok tikt en de pleegouders van levensbelang zijn. Na een eerste kennismaking in het ziekenhuis kan het kindje vaak al mee naar zijn nieuwe thuis. Bij oudere kinderen nemen pleegouders even tijd om te bouwen aan een relatie met het kind.

Ook nadat het kind wordt opgenomen in het pleeggezin, blijft ondersteuning en omkadering vanuit SOS Kinderdorpen voortbestaan. Op basis van de noden van ieder individueel gezin wordt er steun op maat verleend: versterking in pedagogische vaardigheden, indien nodig financiële steun, begeleiding van ervaren SOS moeders, samenkomsten met andere pleegouders in de regio... Dit netwerk zorgt ervoor dat ze in hun kracht staan bij het grootbrengen van de kinderen, en dat ze deze kracht kunnen overdragen aan de kinderen zelf.

De koffieceremonie is een belangrijk onderdeel van het socio-culturele leven in Ethopië. SOS medewerkers maken gebruik van dit moment om verschillende onderwerpen aan te snijden. © Alea Horst

Impact

Vandaag groeien 100 kinderen en jongeren op in 98 pleeggezinnen en zijn ze sociaal en fysiek goed geïntegreerd in de lokale gemeenschap. Ze gaan er naar school, maken gebruik van de lokale diensten en brengen er hun vrije tijd door. Het verlies van hun ouders zullen we nooit kunnen goedmaken, en opgroeien bij pleegouders is nooit evident, maar op z’n minst hebben de kinderen nu wel een thuis.

De pleegouders delen hun ervaringen met buren en vrienden, en dat brengt ook een gedragsverandering op gang in de gemeenschap zelf. SOS Kinderdorpen startte als eerste een beweging op om families te geven aan achtergelaten kinderen, en het aantal geïnteresseerden om hieraan mee te bouwen neemt enkel toe.

Ook op meer formele aangelegenheden delen de pleegouders graag hun ervaringen met anderen. SOS Kinderdorpen Ethopië organiseert verschillende sensibiliseringsacties rondom het probleem van achtergelaten kinderen. En dat zijn momenten waar de pleegouders graag aan meewerken, door hun kennis en ervaring met het grotere publiek te delen. Zo is de cirkel rond.

Bini en Tanel helpen hun (pleeg)moeder met het wassen van kleren. © Lars Just

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter