• Home
  • Filip Tanghe is de nieuwe voorzitter van SOS Kinderdorpen België

In de kijker Over SOS Kinderdorpen

Filip Tanghe is de nieuwe voorzitter van SOS Kinderdorpen België

“Elk kind heeft het recht op te groeien in een warm nest.’ Dat zegt Filip Tanghe, die we tot ons grote genoegen mogen verwelkomen als nieuwe voorzitter van SOS Kinderdorpen België. Filip is advocaat, gehuwd en vader van vier kinderen. Hij maakt al vele jaren deel uit van de algemene vergadering en de raad van bestuur en neemt nu met veel vuur de fakkel over van Bruno Van Lierde.

Scherm­afbeelding 2024-06-28 om 10

Een stabiele omgeving bieden aan mijn eigen kinderen én iets kunnen doen voor de samenleving,” het vormde altijd al de rode draad in mijn leven, zegt Filip. “Net daarom was ik van meet af aan enthousiast om in het verhaal van SOS Kinderdorpen te stappen.

Filip Tanghe, voorzitter SOS Kinderdorpen België

Zorg voor kinderen verbeteren
De nieuwe voorzitter legt de nadruk op het hefboomeffect dat de organisatie heeft op aspecten die de zorg voor kinderen kunnen verbeteren. “Deze ingeslagen weg is de voetafdruk voor onze toekomst. Ook de link naar de politiek is belangrijk, vindt Filip. “Als SOS Kinderdorpen kunnen we wegen op het beleid. Vanuit onze expertise, opgebouwd in Belgische en buitenlandse projecten, pionieren we in nieuwe vormen van jeugdhulp. Van daaruit versterkt ons team belangenbehartiging de stem van de kinderen naar de politiek. Zo creëren we draagvlak voor een sterker zorgbeleid. Projecten als de gezinshuizen in Vlaanderen, die hopelijk ook hun weg in Wallonië vinden, zijn daar een sterk voorbeeld van. Fierheid over de verwezenlijkingen van SOS Kinderdorpen is op zijn plaats.”

Op weg naar een trauma sensitieve samenleving
Alleen ga je snel, maar samen geraak je verder, zegt de voorzitter. Samenwerking met partners is cruciaal. “We kunnen met SOS Kinderdorpen veel in beweging krijgen, maar we kunnen dit niet alleen. Ik zie verbindingen tussen verschillende spelers en het gaat niet enkel om de jeugdhulp sterker te maken, maar ook om onze maatschappij veerkrachtiger te krijgen.” De voorzitter doelt op het pijnlijke effect dat veelvuldig trauma in de kindertijd op de samenleving heeft. “Elk jaar kosten de gevolgen van herhaald trauma in de kindertijd een slordige 6,7 miljard aan de Belgische staat. Dat is exuberant. Met SOS Kinderdorpen zetten we in op erkenning van trauma in de kindertijd en werken we - door aandacht te geven aan trauma’s bij onze kinderen - aan preventie. We trachten het intergenerationele aspect van trauma op die manier te doorbreken.”

Intussen is het publiek wel mee dat we ook in België zorg dragen voor een heleboel kinderen en gezinnen in precaire situaties.

Filip Tanghe, voorzitter SOS Kinderdorpen België

Evenwicht tussen Belgische en buitenlandse projecten

De perceptie van SOS Kinderdorpen in het verleden leek vaak gericht op steun aan kinderen in het buitenland, zegt de nieuwe voorzitter. “Intussen is het publiek wel mee dat we ook in België zorg dragen voor een heleboel kinderen en gezinnen in precaire situaties. De nood aan ondersteuning eigen land is niet te onderschatten en het spreekt voor zich dat we daar oog voor hebben en actie ondernemen. Onze projecten in de buurt van Marche en Famenne, waar kinderen en jongeren wonen, is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook de projecten in het Leuvense die niet-begeleide buitenlandse minderjarigen een thuis bieden en de relatief nieuwe gezinshuizen, kunnen tellen. Zo krijgen we een evenwichtig verhaal, samen met de prachtige verhalen van ons project met straatkinderen in Senegal en ons verankerd werk in Congo, Burundi en Togo.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter