• Home
  • Kindveiligheidsrapport 2020 voor onze projecten in België

Over SOS Kinderdorpen

Kindveiligheidsrapport 2020 voor onze projecten in België

11/06/2021 - In ons werk worden we geconfronteerd met kinderen die geweld en verwaarlozing meemaakten. Het is onze verantwoordelijkheid om een omgeving te creëren waar kinderen veilig kunnen opgroeien, beschermd tegen iedere vorm van geweld. Onze ervaring in België en wereldwijd leert ons dat een open cultuur van vertrouwen daarbij heel belangrijk is. Dit rapport is een belangrijke stap in die richting.

Mom and child Austria

Drie sleutels tot een veilige omgeving voor kinderen

Het eerste dat wij kinderen in onze zorg moeten kunnen bieden, is veiligheid. Onder onze zorg moeten ze maximaal beschermd zijn tegen geweld, zowel binnen onze projecten als daarbuiten. In het bouwen aan een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en ook veilig zijn, identificeren we drie belangrijke factoren:

  1. Een cultuur van vertrouwen
  2. Een doorleefd en participatief veiligheidsbeleid
  3. Kwaliteitsvolle zorg en begeleiding

1. Cultuur van vertrouwen

We bouwen aan een open cultuur van vertrouwen en transparantie, waarin kinderen en andere mensen in en rond onze projecten geen drempels ervaren om vermoedens, waarnemingen of gebeurtenissen van geweld te bespreken. Die cultuur van vertrouwen willen we ook in 2021 doorheen onze organisatie verder ontwikkelen. Met ons kindveiligheidsrapport brengen we onze voortgang en incidenten in België in kaart. Ook SOS Children’s Villages International publiceert jaarlijks haar ‘Child Safeguarding Annual report’.

Onze ervaring leert ons dat een open cultuur van vertrouwen belangrijk is om de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen.

2. Een doorleefd en participatief veiligheidsbeleid

We ontwikkelden een veiligheidsbeleid (‘Onze veiligheidsgarantie voor kinderen’) waarin we gedetailleerd vastleggen hoe we omgaan met (vermoedens van) geweld. Dat beleid hebben op zich is niet voldoende. Het moet ook gekend en geleefd worden doorheen onze hele organisatie. Zodat mensen die een vermoeden hebben van geweld, getuige waren of zelf slachtoffer werden, weten wat ze kunnen doen en durven om die stap te zetten. In de loop van 2021 updaten we dit veiligheidsbeleid en blijft ook de verdere implementatie ervan prioriteit.

3. Kwaliteitsvolle zorg en begeleiding

Door te investeren in de kwaliteit van onze zorg, geven we kinderen de kans om sterk op te groeien. Want de veiligheid van kinderen in onze projecten is heel nauw verbonden met de kwaliteit van die projecten. Hoe beter de kwaliteit van de zorg, hoe kleiner het risico dat geweld er kan binnensluipen. Duidelijke kwaliteitsstandaarden, gebaseerd op een heldere pedagogische visie, alsook een objectief evaluatiesysteem zijn daarbij belangrijke tools. 

Hoe beter de kwaliteit van de zorg, hoe kleiner het risico dat geweld er kan binnensluipen.

Wat kan je van dit rapport verwachten? 

  • Een stand van zaken 2020 in de implementatie van ons kindveiligheidsbeleid. 
  • Melding van alle incidenten die zich in 2020 voordeden in onze projecten in België. 
  • Ons actieplan 2021 dat ons veiligheidsbeleid rond kinderen verder moet versterken. 

Vragen of opmerkingen over dit rapport? 

Stuur ze naar onze communicatieverantwoordelijke Michael De Leener via michael.deleener@sos-kinderdorpen.be. Hij staat je met plezier te woord. 

Zag je iets wat niet kan? Breng ons op de hoogte!

Via onze Klokkenluider kan je anoniem melding maken van iets wat volgens jou niet kan binnen het kader van onze projecten of organisatie. Dankjewel!

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter