Over SOS Kinderdorpen

Nooit Meer Alleen

18/11/2021 - 1 kind op 10 groeit op zonder de liefdevolle zorg van een ouder. Dat brengt hen ernstig in gevaar en bedreigt hun ontwikkeling. Met de actie #nooitmeeralleen willen we er samen voor zorgen dat die kinderen een warme plek vinden om op te groeien. Met betrouwbare volwassenen die hen kennen bij hun naam en die ook liefdevol uitspreken, elke dag opnieuw.

Nooit meer alleen HP final

Je naam is een basisrecht

Wereldwijd zijn er naar schatting 100.000 pasgeborenen per dag – een kwart van alle baby’s – die het risico lopen om nooit een naam te krijgen of identiteitskaart te bezitten, becijferde UNICEF. Elk kind heeft nochtans recht op een naam, zo stelt het Kinderrechtenverdrag. Een naam hebben is een basisrecht, maar daar stopt het niet.

"Wij willen dat elk kind kan opgroeien in een warm nest waar hun naam liefdevol wordt uitgesproken."

Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Je naam is het startpunt van je identiteit

Een naam is iets heel belangrijk voor een kind. Het is het startpunt van hun identiteit, de erkenning van hun bestaan. Kinderen hebben nood aan betrouwbare volwassenen rondom hen die hun naam elke dag opnieuw liefdevol uitspreken. Die omgeving mist 1 kind op 10 wereldwijd. Dat kan een ernstige invloed hebben op hun fysieke en mentale ontwikkeling en een negatief zelfbeeld creëren.

Je naam is een geladen woord

Eigenwaarde en zelfvertrouwen is net een moeilijk punt voor veel kinderen waar wij mee werken. Door de situatie thuis kregen velen niet voldoende liefdevolle aandacht om die positieve identiteit op te bouwen, waardoor ook hun naam een negatieve bijklank kan krijgen.

"Houden van je naam is een stukje houden van jezelf."

Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Houden van je naam, is houden van jezelf.

Net daarom maken we er bij SOS Kinderdorpen een punt van dat we elk kind in onze projecten bij naam kennen en die naam ook liefdevol uitspreken. Dat staat symbool voor een belangrijk deel van ons werk. Kinderen leren houden van zichzelf en van anderen. Door hen positief te omkaderen, door hen met liefde en respect te behandelen, veiligheid te bieden, te helpen om eigenwaarde te ontwikkelen. En hun naam maakt daar deel van uit: houden van je naam is immers ook een stukje houden van jezelf.

"Bij Hejmo hechten we veel belang aan de naam van onze jongeren. Als jongeren bij ons toekomen vragen we altijd hoe je hun naam uitspreekt en wat die betekent. We besteden daar veel aandacht aan. Het maakt deel uit van de ontmoeting."

Katrien Goossens, coördinator opvanghuis Hejmo

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter