• Home
 • Ontdek de impact van jouw steun op het leven van kinderen en families in 2021

Over SOS Kinderdorpen

Ontdek de impact van jouw steun op het leven van kinderen en families in 2021

17/06/2022 - Opgroeien is een moeilijke reis met veel uitdagingen. In een instabiele wereld, onveilige bubbel en/of in ernstige armoede, wordt dat dubbel zwaar. We mogen geen enkel kind alleen laten op die uitdagende reis. Ontdek in ons impactrapport 2021 hoe we samen bijdroegen aan een wereld waarin elk kind opgroeit omringd door betrouwbare volwassenen, met liefde,  veiligheid en respect.

Kenya FS Nairobi 05 siblings moment sister brother playing, Sandra's Story, Jakob Fuhr

©Jakob Fuhr

Ontdek onze belangrijkste verwezenlijkingen in ons impactrapport 2021 

Ontdek in ons impactrapport hoe we positieve en duurzame verandering creëren voor kinderen, hun families en hun gemeenschappen, in België en 138 landen wereldwijd.  


1. We vingen 68 000 kinderen op in een familiale omgeving

 We zijn ervan overtuigd dat elk kind nood heeft aan de liefdevolle zorg van een familie om sterk op te groeien. Daarom zetten we ons wereldwijd in om te bouwen aan een wereld waar kinderen die liefdevolle zorg vinden: in hun oorspronkelijk gezin waar mogelijk, in een andere familiale omgeving waar nodig.  

Op deze manier hebben we hier vanuit onze koepelorganisatie SOS Children’s Villages International aan bijgedragen in 2021: 

2. We steunden 32 families en 136 kinderen in België  

In België hielpen we kinderen en ouders in moeilijke familiesituaties om de uitdagingen op hun pad te trotseren, binnen onze projecten in Leuven, Marche-en-Famenne en Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen. 

 • Ons SOS Kinderdorp Chantevent bood na een crisisplaatsing opvang aan 5 broertjes en zusjes samen. Een uitzondering in de jeugdhulp! 
 • 6 kinderen die tijdelijk verbleven in onze Simbahuizen, werden herenigd met hun families na onze begeleiding. 
 • 3 jongeren in Hejmo voelden zich klaar om de stap te zetten naar zelfstandig wonen.

 

©Katerina Ilievska

“We doen er alles aan om de band tussen de kinderen en hun broers en zussen, ouders, grootouders, naasten... te behouden en versterken."

Justine Gwiscz, directrice SOS Kinderdorp Chantevent

3. We zorgden er mee voor dat broers en zussen het recht hebben niet te worden gescheiden

 Broers en zussen worden vandaag nog te vaak gescheiden wanneer ze in de jeugdhulp opgroeien. Daar proberen we samen met de sector verandering in te brengen. 

 • In februari 2021 brachten we sterke videogetuigenissen van jongeren in het federaal parlement, om het belang van wettelijke bescherming aan te tonen. 
 • In mei 2021 keurde de Belgische wetgever een wet goed die scheiding van broers en zussen moet verhinderen. Een mijlpaal! 
 • We blijven er mee voor ijveren bij beleidsmakers dat de wet ook in de praktijk wordt toegepast. 

 Ontdek in ons impactrapport 2021 hoe we mee een beweging rond trauma-sensitieve zorg voor kinderen creëren en gezinshuizen in Vlaanderen introduceren. 

4. We zorgden er mee voor dat duizenden kinderen sterker opgroeien in vijf landen 

 SOS Kinderdorpen België ontwikkelt en steunt zes projecten in het buitenland, in samenwerking met de SOS teams ter plaatse. In ons impactrapport 2021 lees je hoe: 

 • 149 kinderen in Kinshasa (DR Congo) opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk inspeelt op hun noden. 
 • 200 families inkomensgenererende activiteiten opzetten en verstevigen in Kinshasa (DR Congo). 
 • 160 families getroffen door de explosie in Beiroet (Libanon) gesteund worden bij de heropbouw.
 • 12 393 mensen, waaronder 5 210 kinderen, kwaliteitsvolle medische zorg krijgen in ons Moeder-Kindhospitaal in Kara (Togo). 
 • 320 talibékinderen in Senegal opghroeien in duurzaam verbeterde leefomstandigheden. 
 • 2 084 families uit Burundi en DR Congo hun vaardigheden ontwikkelen en autonomie versterken. 

© Anne Kidmose

“Een verantwoord en gezond financieel beleid is een cruciale bouwsteen van elke organisatie.”

Stéphanie Dassé, financieel verantwoordelijke

5. Dit alles is enkel mogelijk met jullie steun!

 Van elke euro die we uitgeven, gaat 83% rechtstreeks naar onze projecten: jouw steun draagt rechtstreeks bij aan het creëren van duurzame impact voor kinderen en een betere toekomst voor toekomstige generaties. De resterende 17% draagt bij aan de continuïteit van onze projecten en het beheer van onze organisatie. 


Onze projecten worden georganiseerd in samenwerking en met de steun van deze partners.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter