Over SOS Kinderdorpen

@Pano: Ontwikkelingssamenwerking 2.0 is een feit.

Pano heeft het bij het rechte eind: ontwikkelingssamenwerking 1.0 is achterhaald. Pano heeft het niet bij het rechte eind: niet alle NGO’s zijn dezelfde. Ontwikkelingssamenwerking 2.0 is bij SOS Kinderdorpen geen toekomstmuziek, het is een feit.

Hilde Boeykens, directrice bij SOS Kinderdorpen

Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Pano heeft het bij het rechte eind: ontwikkelingssamenwerking 1.0 is achterhaald. Blanke weldoeners die in Afrika of Azië gaan tonen hoe het moet, is volstrekt verleden tijd. Niet duurzaam, niet effectief, veel ongewenste effecten.

Pano heeft het niet bij het rechte eind: niet alle NGO’s zijn dezelfde. Ontwikkelingssamenwerking 2.0 is bij SOS Kinderdorpen geen toekomstmuziek, het is een feit. 

Resultaatgericht werken. Mensen van het land zelf. Samen met de lokale bevolking, samen met de lokale overheid, samen met lokale organisaties. Zodat het project op termijn op eigen krachten verder kan. Dat is ons werk vandaag.

We meten zo goed als elke vooruitgang met slimme indicatoren. Focus op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. En die doelstellingen, bepalen we niet zomaar zelf. De lokale bevolking beslist waar het naartoe wilt. Wat voor ons telt, is dat er op het einde van de dag sterke structuren staan rond kwetsbare families. Zodat de kinderen in een positieve en gezonde omgeving groot kunnen worden. En zodat wij niet meer nodig zijn.

De weg daar naartoe, stippelen we samen uit. De lokale bevolking en lokale projectmensen zijn eigenaar. Wij faciliteren.

En ja, dat doen we vanuit een sterke, professionele organisatie.

Want het is dankzij die organisatie dat we al 70 jaar expertise kunnen ontwikkelen en doorgeven. Zodat we steeds beter worden in onze kerndoelstelling: bouwen aan sterke families. Zodat de kinderen niet alleen komen te staan als er één iemand wegvalt. Zodat we kinderen en families professioneel en resultaatgericht kunnen begeleiden.

En ja, dat doen we met vrijwilligers én vaste medewerkers.

En dat betekent ook: loonkosten, voor mensen die expert zijn in hun vak. Van de boekhouder naar de projectcoördinator tot de pedagoog. En die experten werken samen op een kantoor, dat moet je huren, met een computer, die moet je kopen. Dat zijn de middelen die niet rechtstreeks naar de kinderen gaan. In 2018 was dat 16% van onze middelen, om precies te zijn.

En ja, onder die medewerkers, zijn ook fondsenwervers.

Want die fondsenwervers zorgen ervoor dat we onze onafhankelijkheid kunnen bewaren. 58% van onze inkomsten komen uit private fondsenwerving. Dat zorgt ervoor dat we onze projecten verder kunnen zetten, ook wanneer de subsidies stoppen. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië: na vier jaar noodhulp met de steun van de EU, zetten we met eigen middelen een familieversterkend programma verder. En zo zijn er nog veel voorbeelden.

En ja, die mensen vertrekken vanuit een commerciële geest.

Net als in de bedrijfswereld, weten zij wat mensen triggert om geld uit te geven of dat niet te doen. Want als je goede resultaten wilt, dan leer je maar beter van de beste in het vak. Daarom werken we volgens dezelfde principes als de bedrijfswereld. Maar wel met een heel andere finaliteit. En met respect voor voor ethiek én de donateur, helemaal akkoord.

Eén grote vraag hierbij.

Geef ons feedback. Laat ons weten als er dingen gebeuren bij ons die niet juist lijken. Want daar kunnen we alleen maar van leren. We hebben geen middelen voor grootschalig marktonderzoek. Wacht niet op de volgende PANO-reportage. Eén adres: hilde.boeykens@sos-kinderdorpen.be.

Tot slot: resultaatgericht werken, impact, transparantie en integriteit zijn al jaren sleutelwoorden doorheen SOS Kinderdorpen. En daar blijven we ook de komende jaren sterk op inzetten. Met één doel strak voor ogen: een positieve impact genereren op het leven van kinderen die opgroeien in moeilijke familiesituaties. In België, in Europa, in Afrika, Azië en Amerika. Wereldwijd.Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter