Over SOS Kinderdorpen

Statement over rechtzaak in Panama

11/08/2022 - We hebben vernomen dat 35 mensen die deelnamen aan de programma's van zusterorganisatie SOS Aldeas Infantiles in Panama een rechtzaak indienen tegen onze koepelorganisatie SOS Children's Villages International. Daarmee vragen ze een schadevergoeding voor geweld dat in de jaren 1980 en 1990 zou hebben plaatsgevonden.

Sinds SOS Children's Villages International vorig jaar op de hoogte werd gebracht van deze dossiers in Panama, boden ze aan om slachtoffers te steunen en probeerden ze daders ter verantwoording te roepen. Daarmee volgen ze het nultolerantiebeleid inzake kindveiligheid dat van kracht is binnen de organisatie. Ze blijven zich inzetten om slachtoffers te steunen en zorg op maat te bieden, die zowel medisch, psychologisch als financieel van aard kan zijn. Meer hierover in de statement die SOS Children's Villages International publiceerde.

De situatie is gemeld aan het Panamese Ministerie van Sociale Ontwikkeling (MIDES) en het Panama Ombudsman's Office en SOS Children's Villages International werkt nauw samen met de gerechtelijke autoriteiten die de zaken onderzoeken. Mensen die getuige waren of vermoedens hebben van tekortkomingen op het vlak van kindveiligheid, worden aangemoedigd om dit te melden via het klokkenluiderskanaal van SOS Children's Villages International.

De veiligheid en het welzijn van de kinderen en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd, zijn altijd onze hoogste prioriteit. SOS Children's Villages International biedt zijn excuses aan slachtoffers van geweld in programma's van de organisatie, of aan iedereen die in het verleden niet serieus werd genomen toen zij de moed hadden om met hun zorgen naar voren te treden. 

Voor meer informatie over het beleid en de acties van SOS Children's Villages International kan je terecht op de Safeguarding Info Hub van de organisatie. 

Over SOS Kinderdorpen België en SOS Children's Villages International

SOS Children's Villages is een federatie van 138 verschillende organisaties, waaronder SOS Kinderdorpen België, overkoepeld door SOS Children's Villages International. 

Vanuit SOS Kinderdorpen België beheren we rechtstreeks onze eigen projecten in België. We passen er een sterk Kindveiligheidsbeleid toe, maken dagelijks werk van een open en transparante organisatiecultuur en proberen integriteit als hoogste goed na te leven. We zijn en blijven alert voor inbreuken tegen integriteit, maar bouwen op een duidelijk en gedragen beleid.

We bouwen ook mee aan projecten van lokale zusterorganisaties in het buitenland waar we vanuit SOS Kinderdorpen België een partnership mee hebben. Voor die projecten houden we zelf mee toezicht op mogelijk inbreuken van integriteit en bouwen we actief mee aan een duidelijk en gedragen lokaal integriteitsbeleid, in lijn met internationale standaarden. 

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter