• Home
  • Statement - SOS Children’s Villages International onderneemt acties rond geweld tegen kinderen en integriteit in de brede zin

Over SOS Kinderdorpen

Statement - SOS Children’s Villages International onderneemt acties rond geweld tegen kinderen en integriteit in de brede zin

06/05/2021 - Recent werd er op initiatief van enkele lidorganisaties, waaronder vzw SOS Kinderdorpen België, een onderzoek ingesteld naar gevallen van geweld tegen kinderen en misbruik van middelen bij SOS Children’s Villages International. De organisatie kondigt daarom meteen gepaste maatregelen aan.

SOS Children's Villages is een confederatie van 137 verschillende organisaties, overkoepeld door SOS Children's VIllages International. Een aantal van die lidorganisaties, waaronder vzw SOS Kinderdorpen België, wouden duidelijkheid over tekortkomingen in transparantie en kindveiligheid, en startten een extern en onafhankelijk onderzoek.

Het onderzoek bevestigt dat er in sommige gevallen sprake was van ernstige tekortkomingen en dat SOS Children's Villages International de centrale belofte van veiligheid voor alle kinderen onder haar hoede niet altijd heeft gewaarborgd. SOS Children’s Villages International kondigt meteen ook extra maatregelen aan om slachtoffers te ondersteunen, de veiligheid van de kinderen te versterken en haar financieel beheer te verbeteren.

SOS Children's Villages International nam meteen drie concrete maatregelen: 

  • Oprichten van een speciale en onafhankelijke commissie die verdere gepaste acties onderneemt.
  • Installeren van een wereldwijde ombudspersoon voor kindveiligheid.
  • Oprichten van een herstelfonds ter ondersteuning van slachtoffers. 

Ondertussen kondigden de president en vice-president van SOS Children's Villages International aan dat ze een stap opzij zetten. En in juni worden de leden van het hoogste bestuursorgaan van de organisatie, de senaat, volledig vernieuwd. 

Voor alle duidelijkheid:

Het gaat hier niet om onze eigen projecten in België, waar we vandaag een sterk Kindveiligheidsbeleid toepassen, dagelijks werk maken van een open en transparante organisatiecultuur en integriteit als hoogste goed proberen na te leven. We zijn en blijven alert voor inbreuken tegen integriteit, maar bouwen op een duidelijk en gedragen beleid.

Het gaat hier niet om de projecten in het buitenland waarvoor we vanuit SOS Kinderdorpen België een partnership hebben. Voor die projecten houden we zelf mee toezicht op mogelijk inbreuken van integriteit en bouwen we actief mee aan een duidelijk en gedragen lokaal integriteitsbeleid, in lijn met internationale standaarden. 

Directrice Hilde Boeykens:

“Ik ben ontzet en bedroefd dat zich gevallen van geweld tegen kinderen hebben voorgedaan en dat sommige gevallen niet zijn behandeld in overeenstemming met het duidelijke en strikte beleid dat bestaat. Ons werk bestrijkt 137 landen en bereikt elk jaar meer dan 1,5 miljoen kinderen, jongeren en volwassenen, maar elk geval is er een te veel. We nemen dit bijzonder ernstig.”

Eventuele vragen vanuit media kunnen zich rechtstreeks richten tot de communicatieverantwoordelijke en/of CEO van SOS Children's VIllages International. Voor verduidelijking vanuit SOS Kinderdorpen België is directrice Hilde Boeykens beschikbaar.

Zag je iets wat niet kan in één van onze projecten? Laat het ons weten.

  • We behandelen elke melding of vermoeden van geweld tegen kinderen. Want de veiligheid van kinderen in onze projecten is onze grootste prioriteit.
  • We waken er over dat onze medewerkers eerlijk en respectvol zijn tegenover iedereen waarmee we samenwerken
  • Je kiest zelf of je graag anoniem blijft en of je al dan niet contactgegevens achterlaat. We behandelen je melding discreet en in alle ernst.

Het bericht dat je achterlaat komt terecht bij onze verantwoordelijke voor kindveiligheid, die deze in alle discretie behandelt met het veiligheidscomité van vier personen (zie procedure in onze Veiligheidsgarantie pagina 21). Als je ervoor kiest om je emailadres achter te laten, koppelen we via die weg naar jou terug. 

Was je getuige of werd je slachtoffer van geweld in een context die niet gelinkt is aan één van onze projecten? Dan kan je terecht op de hulplijn 1712.be. 

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter