Over SOS Kinderdorpen

Voortgang internationaal actieplan voor kindveiligheid

16/03/2023 - In de lente van 2021 startte onze federatie SOS Children’s Villages International met een actieplan om de structuren en procedures rond kindveiligheid internationaal te versterken. Dit als reactie op interne onderzoeken over bestuurlijke tekortkomingen en vragen bij de werkcultuur bij SOS Children’s Villages International. Vandaag publiceert de Internationale federatie het derde voortgangsrapport over dat actieplan.

child safeguarding symbolic

© Sebastien Taylor

Het Child Safeguarding Action Plan bestaat uit 24 actiepunten die de veiligheid van kinderen en families in de projecten van SOS Children’s Villages International moet helpen verzekeren. Zowel het actieplan als het voortgangsrapport kan je hier consulteren: Safeguarding Info Hub - SOS Children's Villages International (sos-childrensvillages.org).

Ingrid Johansen, CEO van SOS Children's Villages International, geeft in dit interview tekst en uitleg bij de voortgang van het actieplan. 

Onafhankelijke onderzoekscommissie

Eén van de actiepunten was het oprichten van een onafhankelijke commissie: de Independent Special Commission. Deze commissie ging van start in 2021 met als doel om eerdere getuigenissen verder te onderzoeken. Het mandaat en de rol die deze commissie opneemt staat beschreven op de publieke website van de onderzoekscommissie: Home (independentsc.org).

In de loop van de maand juni zal deze commissie haar finale onderzoeksrapport publiceren, samen met een reeks aanbevelingen voor onze federatie SOS Children’s Villages International.

In navolging van deze onderzoekscommissie, initieerden ook een aantal lidorganisaties onderzoekscommissies in hun respectieve landen. De Oostenrijkse commissie zal haar eindrapport  in de loop van maart 2023 publiceren.

We vertrouwen erop dat SOS Children’s Villages International de aanbevelingen van de commissies zo spoedig mogelijk implementeert en zullen dit van nabij opvolgen.

Over SOS Kinderdorpen België en SOS Children's Villages International

SOS Children's Villages is een federatie van 137 verschillende organisaties, waaronder SOS Kinderdorpen België, overkoepeld door SOS Children's Villages International. 

Vanuit SOS Kinderdorpen België beheren we rechtstreeks onze eigen projecten in België. We passen er een sterk Kindveiligheidsbeleid toe, maken dagelijks werk van een open en transparante organisatiecultuur en proberen integriteit als hoogste goed na te leven. We blijven alert voor mogelijke inbreuken tegen deze integriteit en bouwen verder aan onze organisatie door middel van een duidelijk en gedragen beleid.


We bouwen ook mee aan projecten van lokale zusterorganisaties in het buitenland waar we vanuit SOS Kinderdorpen België een partnerschap mee hebben. Voor die projecten houden we zelf mee toezicht op mogelijk inbreuken van integriteit en bouwen we actief mee aan een duidelijk en gedragen lokaal integriteitsbeleid, in lijn met internationale standaarden. 

Mensen die getuige waren of vermoedens hebben van tekortkomingen op het vlak van kindveiligheid, worden aangemoedigd om dit te melden via het meldingskanaal van SOS Children’s Villages International.

 

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter