Positief opvoeden

Hoe kan je je kind beschermen tegen pesten?

06/04/2023 - Alle ouders hopen dat hun kinderen niet geconfronteerd worden met pesten. Maar als het toch gebeurt, hoe reageer je dan als ouder? En hoe kan je je kind best helpen? Mélissa Seggio, psycholoog in ons project ‘Safe Behaviors’, geeft je alvast een aantal tips.

janko-ferlic-oWDRVgk04EA-unsplash

Pesten kan overal gebeuren

1 kind op 5 in Vlaanderen geeft aan dat ze al eens gepest werden*. Dat kan op school gebeuren, maar ook op heel wat andere plaatsen. "Pesten kan voorkomen op alle plaatsen waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen", voegt Mélissa Seggio eraan toe. Het is inderdaad aanwezig op school, maar ook in de sportclub, de jeugdbewegingen en zelfs op straat of in het park. ...

Voor deze generatie, die is geboren met mobiele telefoons en sociale netwerken, kunnen pesterijen ook online plaatsvinden. 1 kind op 8 in Vlaanderen geeft aan dat ze al slachtoffer werden van cyberpesten. De impact daarvan kan mogelijks nog groter zijn: "Je kunt op elk moment van de dag of nacht worden lastiggevallen en het is voor volwassenen moeilijker te zien", benadrukt Mélissa Seggio. "Het kan ook moeilijk zijn om de informatie die online circuleert te verwijderen.”

Liever voorkomen dan genezen

Kinderen weten niet altijd waar ze terecht kunnen om erover te praten als ze gepest worden. 1 op 4 kinderen vertelt niemand over het pesten. Mélissa: "Je kan je kind preventief helpen, gewoon door in het dagelijkse leven over pesten te praten. Zodat het geen taboe is en kinderen weten dat het ok is om erover te praten."

Vraag je kinderen gerust ook eens of er bijvoorbeeld op school iemand is met wie ze kunnen praten als ze gepest worden. Is er bijvoorbeeld iemand van het CLB beschikbaar? Iemand die kan luisteren, begeleiding kan bieden en eventueel maatregelen nemen?

Andere preventieve maatregel is om je kind te helpen om grenzen aan te geven: “nee” durven zeggen, hun persoonlijke ruimte en die van anderen leren kennen, de ander duidelijk kunnen maken dat ze te dichtbij komen... dat zijn belangrijke vaardigheden om jezelf te beschermen.

"Het goede voorbeeld geven en zorgzame en respectvolle relaties bevorderen rondom ons betekent al heel wat."

Mélissa Seggio, psycholoog

Mélissa: "Ook kinderen bewust maken van diversiteit kan helpen, tolerantie voor verschillen opbouwen. Kinderen die een beetje ‘anders’ zijn worden immers vaker slachtoffer van pestgedrag. Behoren tot een etnische, culturele of religieuze minderheid, seksuele of genderoriëntatie, een beperking, leerstoornis of dyslexie… Natuurlijk zijn we als volwassenen rolmodellen voor kinderen. Het goede voorbeeld geven en zorgzame en respectvolle relaties bevorderen rondom ons betekent al heel wat.”

Wat als mijn kind toch gepest wordt?

Ook al ben je bewust met preventie bezig, toch is het mogelijk dat je kind op een dag te maken krijgt met pesten. Het is normaal dat je je dan machteloos voelt. Dat je niet goed weet wat je als ouder kan doen. Een paar tips van Mélissa om met de situatie om te gaan:

 • Herken de signalen: veranderingen in het gedrag of de gewoonten van je kind die erop kunnen wijzen dat hij of zij gepest wordt.
 • Praat erover en stel je kind gerust: vertel dat hij/zij er goed aan deed om met jou te praten, dat dat niet makkelijk en zelfs moedig is van hem/haar.
 • Neem je kind serieus, minimaliseer de gebeurtenissen niet en erken zijn of haar gevoelens. Luister naar angsten en bezorgdheden.
 • Probeer samen de situatie te doorgronden, vraag je samen af waarom die zich voordoet.
 • Denk samen na hoe jullie de situatie kunnen verbeteren. Neem contact op met een vertrouwenspersoon in de school of sportclub die jullie hierbij kan helpen.

En wat met de initiator van het pesten?

De grootste uitdaging is om de initiator van het pestgedrag niet zomaar te straffen of veroordelen, maar om te begrijpen waarom hij of zij anderen kwetst. Want pestgedrag komt heel vaak voort uit een kwetsbaarheid. Mélissa: “Er bestaat helaas geen magische oplossing voor pesten. Maar wat wel kan werken, is om initiator en doelwit met elkaar te laten praten. Beide zijden helpen om hun gevoel uit te drukken tegenover de andere. En van daaruit eventueel een aantal gedragsregels naar elkaar toe opstellen. Zo kan je samen tot een duurzame oplossing komen, waar beiden sterker uitkomen.”

Word je soms gepest en wil je er graag over praten? Surf dan naar www.awel.be. Daar staan mensen klaar om naar jou te luisteren.

Wordt mijn kind gepest? Dit zijn de signalen.

 • Fysieke signalen zoals blauwe plekken of verwondingen
 • Kwetsend of gewelddadig gedrag tegenover anderen.
 • Slaapmoeilijkheden, nachtmerries.
 • Psychosomatische klachten zoals buikpijn.
 • Zich isoleren of terug trekken, angst om naar school of andere sociale activiteiten te gaan
 • Spijbelen
 • Minder goede schoolresultaten.
 • Minder vriendschappen, plotseling verlies van vrienden.
 • Voorwerpen die stuk of verloren gaan: soms zegt het kind liever dat het zijn telefoon kwijt is dan dat het bijvoorbeeld zegt dat het gepest is.
 • Regelmatig om geld vragen
 • Meer vragen naar nabijheid van volwassenen
 • Verhoogde waakzaamheid
 • Zich van streek voelen, anders gedragen, bijvoorbeeld na tijd op hun computer of smartphone.


*https://www.allesoverpesten.be/

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter