Positief opvoeden

Over goed genoeg ouderschap

19/02/2021 - Ben ik wel de ouder die ik wil zijn? Doe ik het wel goed genoeg? Het zijn vragen die elke ouder zich wel eens stelt. Het kan een opluchting zijn dat er zoiets bestaat als ‘goed genoeg’ ouderschap: je hoeft als ouder niet te streven naar perfectie om je kind sterk te laten opgroeien. Maar wanneer is ouderschap ‘goed genoeg’? Dat vragen we aan onze pedagogisch adviseur An De Winter.

Pedagogie-1

Enkele basisvoorwaarden voor ‘goed genoeg’

Ouderschap is ‘goed genoeg’ als je een omgeving schept die een kind nodig heeft om sterk op te groeien: stabiele en liefdevolle zorg, met voldoende ruimte voor kinderen om zich goed te ontwikkelen”, aldus An. “Zo hebben baby’s vooral nood aan stabiliteit en veilige geborgenheid. Peuters en kleuters moeten kunnen ontdekken en spelen, en tegelijkertijd grenzen leren kennen.
Jonge kinderen zijn eigenlijk kleine ontdekkingsreizigers: ‘Als ik nu mijn boterham op de grond gooi, hoe zal mama dan reageren?’ Zo leren ze bij. Steun hen in die exploratiedrang, waarbij je als ouder een veilige haven bent om naar terug te keren als het fout gaat en om uit te vertrekken als het weer oké is. Geef taal aan de emoties die je ziet en laat deze emoties er zijn, uitstekend om hun zelfbeeld op te bouwen. Samen kan je hun verdriet, boosheid of blijdschap gepast leren kanaliseren.”

“Ouderschap is ‘goed genoeg’ als je een omgeving schept die een kind nodig heeft om sterk op te groeien”

An De Winter

Geef ook grenzen en leg uit waarom je ze geeft. Meestal gaat dat over basisdingen zoals fysieke veiligheid, gezondheid... Heb aandacht voor de kleine en grote verhalen die je kinderen brengen. Dat leert hen dat ze de moeite waard zijn om naar geluisterd te worden en versterkt hun zelfvertrouwen. En tot slot: speel, speel, speel, speel samen, al is het maar een uurtje per dag. Spelen is leren, exploreren, structureren…


Samengevat, je bent ‘goed genoeg’ ouder als je:

  1. Een veilige basis biedt waar kinderen altijd naar terug kunnen;
  2. Duidelijke grenzen aangeeft over wat kan en niet kan;
  3. Een dagelijkse portie liefdevolle aandacht schenkt;
  4. Voldoende ruimte geeft om de wereld te verkennen.

“Door af en toe een beetje te ‘falen’ als ouder, leer je kinderen om te gaan met tegenslagen die bij het leven horen.”

An De Winter

Kinderen hebben baat bij imperfect ouderschap

Onvermijdelijk zal je als ouder fouten maken en verloopt niet alles volgens de boekjes. Dat hoort erbij. Dan hebben we het natuurlijk niét over grove fouten, zoals mishandeling en verwaarlozing. Maar wel aanvaardbare fouten en tekortkomingen.

Soms gaan ouders zichzelf nooit goed genoeg vinden. Dan blokkeren ze als het ware in hun ouderrol. Maar als ouder kan je nu eenmaal niet continu paraat staan voor je kinderen. En dat is niet erg. Meer nog, kinderen blijken zelfs baat te hebben bij een onvolmaakte opvoeding.

Door imperfect in het ouderschap te staan en af en toe een beetje te ‘falen’ als ouder, leer je kinderen namelijk om te gaan met tegenslagen die bij het leven horen.” Dit jaar eens geen verjaardagsfeestje organiseren? Je kinderen al eens tot 18u in de opvang laten? Dat is zeker oké.

Vier tips voor goed genoeg ouderschap

  1. Plan bewust tijd in met je kinderen. Doe dan een uurtje niet anders dan met hen bezig zijn, samen ontdekken en spelen. Zonder afleiding van telefoons of computers.
  2. Misschien lukt het nu even niet om 100% de ouder te zijn die je zou willen zijn. Wees dan mild voor jezelf: het is oké om imperfect in het ouderschap te staan. Communiceer er ook over met je kinderen en durf hen te zeggen hoe je je daarbij voelt.
  3. Geef je kinderen grenzen aan en leg uit waarom je ze geeft. Door af te bakenen en te structureren, leren kinderen om te gaan met grenzen.
  4. Sta ook even stil bij wat je zélf kunt en wil geven in de opvoeding van je kinderen. Welke noden heb je zelf? Wie ben je zelf en wat vind je belangrijk als ouder?

Wees mild voor jezelf: het is oké om imperfect in het ouderschap te staan.

“We zullen ouders nooit vragen om perfect te zijn.”

An: “De kinderen in onze Simbahuizen zijn tijdelijk uithuisgeplaatst, om heel diverse redenen. Hun ouders komen dikwijls niet toe aan het scheppen van een omgeving die toelaat dat kinderen kunnen ontwikkelen op de domeinen die dan aan de orde zijn. Daarom gaan we in onze begeleidingen intensief aan de slag met de ouders. Samen met hen gaan we op pad naar een veilige, liefdevolle omgeving thuis, waar hun kinderen alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. We maken hen duidelijk dat we hen nooit zullen vragen perfect te zijn. Want een beetje falen hoort nu eenmaal bij het ouderschap.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter