Positief opvoeden

Spel als motor van ontwikkeling

Voor volwassenen is spelen vrijblijvend. Voor kinderen ligt dat helemaal anders: zij moeten spelen. Want spel is één van de belangrijkste motoren van ontwikkeling.

spel als motor

Spelen is ontdekken

Je hoeft het hen niet te leren: spelen doen kinderen spontaan. Al tijdens de eerste dagen speelt een baby met zijn eigen vingertjes om te ontdekken waar die dingen eigenlijk voor dienen. “Voor kleine kinderen is alles nieuw.”, zegt Nicolina Jorissen, pedagogisch adviseur voor SOS Kinderdorpen. “Het is een manier om hun wereld te ontdekken.”

Elk spel is een les

Spel is voor een kind zelfs zo belangrijk, dat een gebrek eraan kan leiden tot onderontwikkelde vaardigheden, zowel fysiek als mentaal. Nicolina: “Het is al spelend dat kinderen leren wat we als volwassenen zo vanzelfsprekend vinden: een bal vastpakken en weg werpen, een blokje door een gaatje in een doos steken… Elk spel is een les die kinderen meteen opnemen.”


Het kind als regisseur van de eigen ontdekking

Nicolina: “Een kind geeft daarbij meestal heel goed aan wat het wil. Het speelt een spel tot het daar genoeg van heeft, tot er niets meer te ontdekken valt. Dan gaat het verder naar iets anders. En als het genoeg gespeeld heeft voor een dag, zal het automatisch stoppen en wat rust zoeken.”

Hoe kleiner hun wereld, hoe minder ervaring

Toch is spelen niet vanzelfsprekend. Een kind dat speelt, kan al eens vervelend zijn voor een ouder. Het trekt iets van de tafel, kribbelt ergens waar het niet mag of stoort mama terwijl ze met iets belangrijk bezig is. Vooral in gezinnen waar het moeilijk gaat en de spanning soms hoog oploopt, kunnen ouders dan kort reageren.

“Geef ouders kleurpotloden mee naar huis”

“Daarom werken we in het Simbahuis, waar kinderen tijdelijk verblijven met het oog op een snelle terugkeer naar huis, ook heel nauw met de ouders samen. We onderzoeken samen hoe ze het beste met hun kind kunnen spelen en hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij het ontdekken van de wereld.”

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter