Impact Simbahuizen

Ontdek in onderstaande tijdlijn hoe we met onze Simbahuizen bijdragen aan de introductie van professionele zorgouders in de jeugdhulp.

 1. 11 mei 2021

  In het Vlaams Parlement wordt een parlementaire vraag gesteld naar aanleiding van de verlenging van ons pilootproject.

 2. 23 april 2021

  De Vlaamse Regering verlengt ons pilootproject Simbahuizen. 

 3. 2 februari 2021

  In het Vlaams Parlement wordt een schriftelijke vraag gesteld aan de minister over gezinshuizen.

 4. 27 november 2020

  We organiseren samen met agentschap Opgroeien een vijfde stuurgroep over pilootproject Simbahuizen.

 5. 23 november 2020

  Simba-ouder Heidi vertelt in een reportage van de Nationale Loterij over project Simbahuizen.

 6. 20 november 2020

  Voor de campagne Onzichtbare Kinderen van Kinderrechtencoalitie schrijven we een stuk over de allerjongsten in de jeugdhulp, met een straffe getuigenis van Samantha. Het rapport lees je hier.

 7. 2 oktober 2020

  De Vlaamse Regering verlengt ons pilootproject Simbahuizen.

  Lees meer

 8. 23 september 2020

  In het Vlaams Parlement wordt een schriftelijke vraag gesteld over de verlenging van pilootproject Simbahuizen en de verdere uitrol.

 9. 9 juli 2020

  In het Vlaams Parlement wordt een schriftelijke vraag gesteld aan de minister over pilootproject Simbahuizen en de mogelijkheden tot verdere uitbreiding van het concept van gezinshuizen.

 10. April 2020

  We dienen een evaluatierapport van het project Simbahuizen in bij agentschap Opgroeien.

 11. 23 januari 2020

  Samen met agentschap Opgroeien organiseren we een vierde stuurgroep voor het pilootproject Simbahuizen.

 12. 17 november 2019

  Ons project Simbahuizen wordt uitgezonden op Make Belgium Great Again Extra (Afl. 6, min. 10:41).

 13. 8 november 2019

  De Beleidsnota 2019 - 2024 Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding kiest resoluut voor het creëren van een vernieuwd residentieel aanbod in de vorm van gezinshuizen.

 14. 6 november 2019

  We organiseren samen met agentschap Opgroeien een derde stuurgroep over pilootproject Simbahuizen.

 15. 5 november 2019

  In het Vlaams Parlement wordt een vraag om uitleg gesteld over de opstart van gezinshuizen.

  Herbekijk en lees meer

 16. 2 oktober 2019

  In vaktijdschrift Agora schrijven we een bijdrage over Simbahuizen.

 17. 30 september 2019

  MIJLPAAL

  In het Vlaams Regeerakkoord  verklaart de Vlaamse Regering dat ze zal investeren in alternatieve residentiële opvang zoals gezinshuizen, na evaluatie van pilootproject Simbahuizen.

 18. 12 juni 2019

  We organiseren samen met agentschap Opgroeien een tweede stuurgroep over pilootproject Simbahuizen.

 19. 6 juni 2019

  Mama Els De Mol vertelt over de weg die zij en haar kinderen aflegden in het Simbahuis.

  Bekijk hier

 20. 1 april 2019

  MIJLPAAL

  Onze eerste Simba-ouder Tina gaat van start. 

 21. 21 maart 2019

  Samen met agentschap Opgroeien organiseren we de eerste stuurgroep voor het pilootproject Simbahuizen.

 22. 13 maart 2019

  Het voorstel van resolutie betreffende de invoering van gezinshuizen in Vlaanderen wordt aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 

  Herbekijk en lees meer

 23. 27 februari 2019

  Het voorstel van resolutie betreffende de invoering van gezinshuizen in Vlaanderen wordt aangenomen in Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. 

  Herbekijk en lees meer

 24. 1 februari 2019

  In het Vlaams Parlement wordt een voorstel van resolutie betreffende de invoering van gezinshuizen in Vlaanderen ingediend.

 25. 22 november 2018

  Het Laatste Nieuws bericht over de start van ons pilootproject Simbahuizen.

 26. 2 oktober 2018

  In het Vlaams Parlement wordt een schriftelijke vraag ingediend over gezinshuizen en het projectvoorstel van SOS Kinderdorpen.

 27. 29 augustus 2018

  MIJLPAAL

  We ondertekenen een overeenkomst met de Vlaamse Overheid voor het organiseren van innovatieve opvang voor jonge kinderen en kunnen officieel van start gaan met ons pilootproject Simbahuizen.

 28. 20 juli 2018

  MIJLPAAL

  De Vlaamse Gemeenschap kent subsidies toe aan SOS Kinderdorpen voor het organiseren van innovatieve opvang voor jonge kinderen.

 29. Juli 2018

  We winnen juridisch advies in rond het arbeidsstatuut van potentiële Simba-ouders.

 30. 29 mei 2018

  De conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende gezinshuizen in Vlaanderen wordt verder besproken in het Vlaams Parlement.

  Herbekijk en lees meer

 31. 7 mei 2018

  Samen met het Nederlandse Gezinshuis.com bespreken we onze eerste concepttekst van de Simbahuizen, onze eigen invulling van de gezinshuizen.

 32. 18 april 2018

  MIJLPAAL

  Tijdens een hoorzitting in de commissie Welzijn over de gezinshuizen houden we een warm pleidooi voor een nieuw type jeugdhulpverlening aan jonge kinderen in moeilijke familiale context.

  Herbekijk en lees meer

 33. 6 februari 2018

  In de commissie Welzijn wordt de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende gezinshuizen in Vlaanderen besproken.

  Herbekijk en lees meer

 34. 24 januari 2018

  We gaan op werkbezoek bij SOS Kinderdorpen Nederland om bij te leren over gezinshuizen in Nederland.

 35. 8 december 2017

  In het Vlaams Parlement dienen parlementsleden een conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende gezinshuizen in Vlaanderen in.

 36. 2017

  We doen vooronderzoek rond het model van professionele gezinshuizen en richten een werkgroep op met een aantal partners uit het werkveld.

  In de rondzendbrief voor Werf 2 (zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen in Vlaanderen) dringt men aan op verdere innovatie van het verblijfsaanbod, meer specifiek de gezinshuizen.

 37. September 2016

  Jongerenwelzijn en Kind & Gezin initiëren met de ‘Uitgangspunten en krachtlijnen bij uithuisplaatsing van jonge kinderen i.f.v. Vlaamse beleidskeuzes’ concrete verbetermogelijkheden en beleidsacties omtrent de uithuisplaatsing van jonge kinderen.

 38. 6 februari 2015

  In het Actieplan Jeugdhulp 2020 bevestigt de Vlaamse Overheid de nood aan alternatieve residentiële opvang, in huiselijke sfeer en met aandacht voor de veilige hechting van jonge kinderen.

 39. Oktober 2014

  In de beleidsnota van 2014 - 2019 van de minister WVG maakt de Vlaamse Overheid een fundamentele beleidskeuze voor de allerjongste kinderen.

 40. 2009

  We starten met onze kleinschalige leefgroep Simbahuis in Liedekerke, waar acht jonge kinderen - broers en zussen - een warme thuis vinden terwijl we intensief aan de slag gaan met de ouders met het oog op een terugkeer naar huis.