Kwaliteit

We streven naar projecten van hoogstaande kwaliteit die het belang van het kind voorop stellen. Doelstelling is een zo groot mogelijke, duurzame en positieve impact op de gemeenschappen, families en kinderen waar we mee werken. Om dat te bereiken werken we volgens een aantal gidsende principes.

In lijn met internationale richtlijnen

We organiseren onze projecten in lijn met internationale kinderrechten en internationale richtlijnen in de alternatieve zorg om kinderen. 


Samen bouwen aan duurzame ontwikkeling

SOS Kinderdorpen bouwt actief mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030. Het terugdringen van armoede, het wegwerken van ongelijkheid en de klimaatsverandering een halt toeroepen. Samen met onze lokale en internationale partners vertalen we deze doelstellingen naar concrete en positieve impact voor de kinderen en families in onze doelgroep. Alle details in onderstaande documenten:


Vanuit een sterke kennis van de situatie op het terrein

 • Al onze projecten worden uitgevoerd door mensen van het land zelf, die de lokale mensen en cultuur perfect aanvoelen.
 • Projecten worden opgestart op basis van doorgronde analyses van de noden van de meest kwetsbare kinderen en families. 
 • Centraal uitgangspunt is daar bij altijd het belang van de kinderen en families. 


Nadruk op participatie en ownership

 • We organiseren onze projecten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, van begin tot einde.
 • We maken geen beslissingen over de hoofden van kinderen en families heen. Zij zijn expert over hun eigen leven en beslissen zelf. 
 • Wat voor ons telt, is dat de kinderen opgroeien in een positieve en gezonde omgeving. De weg daar naartoe, stippelen we samen uit. De lokale bevolking en lokale projectmensen zijn eigenaar. Wij faciliteren.


Slimme partnerships met oog op duurzame impact

 • Dat kunnen we alleen bereiken, als we samenwerken. Met overheden, verenigingen en bedrijfspartners. 
 • Doel is dat het project op termijn op eigen krachten verder kan. Dat wij, met andere woorden, overbodig worden.

Resultaatgericht werken

 • Ieder project vertrekt vanuit helder geformuleerde doelstellingen
 • Daarbij meten we zo goed als elke vooruitgang met slimme indicatoren
 • 'Result Based Managment'- benadering is verweven doorheen onze projecten.


Continue evaluatie

 • Om de kwaliteit van onze projecten continu te verbeteren, organiseren we op regelmatige basis interne evaluaties.
 • Aanvullend laten we onze projecten doorlichten door externe experten. De laatste rapporten van deze externe evaluaties vind je hier.

Kwaliteitslabels en erkenningen

 • SOS Kinderdorpen België staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en haar werk is erkend door de Franstalige en de Vlaamse Gemeenschap. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent SOS Kinderdorpen België als ngo en deze is lid van ngo-federatie en ACODEV.
 • SOS Kinderdorpen is sinds juli 2014 erkend door de Erkend door de European Foundation for Quality Management als 'Committed to excellence NGO'. 
 • SOS Kinderdorpen is sinds 2013 lid van het internationaal netwerk Accountable Now.