Kwaliteit

We streven naar projecten van hoogstaande kwaliteit die het belang van het kind voorop stellen. Doelstelling is een zo groot mogelijke, duurzame en positieve impact op de gemeenschappen, families en kinderen waar we mee werken. Om dat te bereiken werken we volgens een aantal gidsende principes.

Vanuit een sterke kennis van de situatie op het terrein

 • Al onze projecten worden uitgevoerd door mensen van het land zelf, die de lokale mensen en cultuur perfect aanvoelen.
 • Projecten worden opgestart op basis van doorgronde analyses van de noden van de meest kwetsbare kinderen en families. 
 • Centraal uitgangspunt is daar bij altijd het belang van de kinderen en families. 


Resultaatgericht werken

 • Ieder project vertrekt vanuit helder geformuleerde doelstellingen
 • Daarbij meten we zo goed als elke vooruitgang met slimme indicatoren
 • 'Result Based Managment'- benadering is verweven doorheen onze projecten.


Nadruk op participatie en ownership

 • We organiseren onze projecten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, van begin tot einde.
 • We maken geen beslissingen over de hoofden van kinderen en families heen. Zij zijn expert over hun eigen leven en beslissen zelf. 
 • Wat voor ons telt, is dat de kinderen opgroeien in een positieve en gezonde omgeving. De weg daar naartoe, stippelen we samen uit. De lokale bevolking en lokale projectmensen zijn eigenaar. Wij faciliteren.


Slimme partnerships met oog op duurzame impact

 • Dat kunnen we alleen bereiken, als we samenwerken. Met overheden, verenigingen en bedrijfspartners. 
 • Doel is dat het project op termijn op eigen krachten verder kan. Dat wij, met andere woorden, overbodig worden. 


Continue evaluatie

 • Om de kwaliteit van onze projecten continu te verbeteren, organiseren we op regelmatige basis interne evaluaties.
 • Aanvullend laten we onze projecten doorlichten door externe experten. De laatste rapporten van deze externe evaluaties vind je hier.


In lijn met internationale richtlijnen

We organiseren onze projecten in lijn met


Beleidsdocumenten

Voor meer details kan je terecht in onderstaande beleidsdocumenten:

Kwaliteitslabels en erkenningen

 • SOS Kinderdorpen België staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en haar werk is erkend door de Franstalige en de Vlaamse Gemeenschap. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent SOS Kinderdorpen België als ngo en deze is lid van ngo-federatie en ACODEV.
 • SOS Kinderdorpen is sinds juli 2014 erkend door de Erkend door de European Foundation for Quality Management als 'Committed to excellence NGO'. 
 • SOS Kinderdorpen is sinds 2013 lid van het internationaal netwerk Accountable Now.