Kwaliteit

We streven naar projecten die het belang van het kind voorop stellen. Onze doelstelling is om een zo groot mogelijke, duurzame en positieve impact op de gemeenschappen, families en kinderen te bewerkstelligen. Om dat te bereiken werken we volgens een aantal gidsende principes die de kwaliteit van onze projecten waarborgen.

Acties in het kader van internationale richtlijnen


Bijdragen aan duurzame ontwikkeling

 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 focussen op het terugdringen van armoede, het wegwerken van ongelijkheid en de klimaatsverandering een halt toeroepen. Hierbij is er extra aandacht voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving. 
 • Met onze projecten voor kinderen en families in kwetsbare omstandigheden, dragen we actief bij om deze doelstellingen te behalen.
 • We pleiten, samen met onze partners, op lokaal en internationaal vlak dat staten hun engagement opnemen en kinderen in kwetsbare omstandigheden niet vergeten.

Ontdek hoe we bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030:


Vanuit een sterke kennis van de situatie op het terrein

 • Al onze projecten worden uitgevoerd door mensen van het land zelf, die de lokale mensen en cultuur perfect aanvoelen.
 • Projecten worden opgestart op basis van doorgronde analyses van de noden van de meest kwetsbare kinderen en families. 
 • Centraal uitgangspunt is daar bij altijd het belang van de kinderen en families. 


Nadruk op participatie en ownership

 • We organiseren onze projecten in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, van begin tot einde. Participatie en emancipatie van de gemeenschappen staat hierbij voorop.
 • We maken geen beslissingen over de hoofden van kinderen en families heen. Zij zijn expert over hun eigen leven en beslissen zelf. 
 • Wat voor ons telt, is dat de kinderen opgroeien in een positieve en gezonde omgeving. De weg daar naartoe, stippelen we samen uit. De lokale bevolking en lokale projectmensen zijn eigenaar. Wij faciliteren.


Slimme partnerships met oog op duurzame impact

 • Dat kunnen we alleen bereiken, als we samenwerken. Met overheden, verenigingen en bedrijfspartners. 
 • Doel is dat het project op termijn op eigen krachten verder kan. Dat wij, met andere woorden, overbodig worden.

Een werking gericht op resultaat

 • Een resultaatsgerichte werking ligt aan de basis van al onze projecten. 
 • Deze strategie richt zich op de verandering die we willen maken: bijvoorbeeld, een voelbare verbetering in de leefomstandigheden van kinderen.
 • In het kader van deze resultaatsgerichte werking plannen we in lijn van de verwachte resultaten, bewaken en rapporteren we het verloop van het project, evalueren we onze programma's objectief, en gebruiken we de resultaten om bij te leren en om vooruitgang te boeken.


Continu evaluatie van de doeltreffendheid van onze projecten

 • Om de kwaliteit van onze huidige en toekomstige projecten continu te verbeteren, organiseren we op regelmatige basis evaluaties.  
 • Deze evaluaties kunnen intern uitgevoerd worden door onze teams, of door onafhankelijke externe experten.
 • De evaluaties en het antwoord hierop van het management zijn publiek. De rapporten zijn beschikbaar op deze pagina.

Kwaliteitslabels en erkenningen

 • SOS Kinderdorpen België staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.
 • SOS Kinderdorpen België is geaccrediteerd als niet-gouvernementele organisatie door de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze erkenning biedt toegang tot financieringslijnen voor actoren van niet-gouvernementele samenwerking uit de federale begroting voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.
 • We ontvingen in december 2019 de Certificatie van Evaluatiecapaciteiten van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
 • SOS Kinderdorpen is sinds 2013 lid van het internationaal netwerk Accountable Now.