Onze visie en missie

Geen enkel kind mag alleen opgroeien. Kinderen die opgroeien zonder de liefde en zorg van een familie lopen een groter risico op geweld, verwaarlozing en armoede. Wij bouwen mee aan een wereld waarin ieder kind opgroeit op een veilige en liefdevolle plek, in België en meer dan 135 andere landen en gebieden.

Geen enkel kind mag alleen opgroeien

En toch groeit vandaag 1 kind op 10 op zonder de liefde en zorg van een familie. Omdat de ouders er niet meer zijn of omdat ze (tijdelijk) niet in staat zijn om gepaste zorg te bieden. Wereldwijd betekent dat 220 miljoen kinderen. In België schatten we dat het gaat om 1 kind op 25, 94.600 kinderen. 

De gevolgen voor het welzijn, de ontwikkeling en de toekomst van kinderen zijn ernstig. Kinderen die opgroeien zonder familie riskeren: 

  • het minder goed te doen op school
  • minder sterk te staan in sociale relaties
  • minder veerkracht en weerbaarheid op te bouwen
  • een groter risico op gezondheidsproblemen
  • kwetsbaarder te zijn voor verslavingen en depressie
  • een groter risico te lopen op zelfdoding

Onze visie: elk kind heeft recht op een familie

Sinds 1949 zetten we ons in om ervoor te zorgen dat elk kind kan opgroeien in een familie, omringd door betrouwbare volwassenen, met liefde, veiligheid en respect. Want in een familie kunnen kinderen groeien. 

Onze missie : een familie voor ieder kind

Wij bouwen aan een wereld waarin elk kind opgroeit met de liefde en zorg van een familie. De eigen familie als het kan, een alternatieve familie als het moet. 

Als kinderen hun familie dreigen te verliezen, gaan we die familie versterken. Zodat ze op lange termijn zelf voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Want als de eigen familie een veilige en liefdevolle plek kan bieden, dan is dat de beste plaats voor een kind om op te groeien. Als kinderen thuis (tijdelijk) niet veilig meer zijn, zorgen we dat ze opvang vinden in een warme, familiale omgeving, op maat van ieder kind. Dat kan in diverse vormen: een SOS familie, bij een professionele zorgouder of omringd door een klein team van  begeleiders. Tegelijkertijd werken we intensief met de oorspronkelijke familie, zodat de ouders betrokken blijven bij het leven van hun kinderen en een terugkeer naar huis altijd in beeld blijft. 

Ons doel: een care effect creëren

Wanneer kinderen opgroeien met liefde, veiligheid en respect, omringd door betrouwbare volwassenen, worden ze gesteund bij uitdagingen en krijgen ze kansen om relaties, vaardigheden en een sociaal netwerk te ontwikkelen. Vanuit die stevige basis kunnen ze op hun beurt op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Dat noemen we het "Care Effect"