• Home
  • The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd management consultancy-bedrijf en toonaangevend op het gebied van strategie. BCG helpt SOS zowel internationaal als in België nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hun kennis en expertise helpen onze medewerkers ter plaatse grote stappen vooruit te nemen.

Samenwerking

Sinds 2011.


Project/nood

Als structurele partner van SOS Kinderdorpen helpt BCG om de operationele en strategische uitdagingen aan te gaan waar onze organisatie mee geconfronteerd wordt. Dit doet BCG zowel op internationaal vlak als hier in België. We kunnen rekenen op de dynamiek, de kennis en de professionele competenties van hun medewerkers.


Acties

Expertise Sharing

  • Tussen 2011 en 2013 hebben het Sint-Augustinus Ziekenhuis en BCG nauw samengewerkt om de organisatie en het procesmanagement te versterken in het SOS Moeder- en Kindhospitaal in Kara (Togo). Ze hebben eveneens meegewerkt aan het ontwerpen en opzetten van een geïntegreerde logistieke keten voor de bevoorrading van farmaceutische producten voor de medische centra van SOS Kinderdorpen in Benin en Togo.
  • In 2012 voerde BCG een marktonderzoek uit rond fondsenwerving in België en heeft aanbevelingen geformuleerd om de positie van SOS Kinderdorpen op deze markt te versterken.
  • In 2012 en 2013 droeg BCG bij tot de reorganisatie van de activiteiten van SOS Kinderdorpen op het terrein in België, alsook de implementering van nieuwe managementtechnieken.
  • In februari 2014 zette BCG haar jaarlijkse Strategy Cup in het thema van SOS Kinderdorpen. Tijdens deze 'business game' gingen honderden studenten op zoek naar aanbevelingen voor een strategische uitdaging voor SOS Kinderdorpen. De winnende aanbevelingen worden mogelijk door BCG en SOS Kinderdorpen samen in de praktijk omgezet.


Impact

  • De gerichte terreinanalyses van BCG hielpen het SOS moeder-kind-hospitaal in Kara met het verhogen van de efficiëntie en de lokale inkomsten. Dit liet het ziekenhuis toe haar diensten nog toegankelijker te maken voor de meest kwetsbare families.
  • De strategische aanbevelingen van BCG leidden tot een nieuwe, efficiëntere structuur van onze Belgische projecten.