Beleidswerk

Onzichtbare kinderen

21/12/2020 - De Kinderrechtencoalitie wil met haar campagne “onzichtbare kinderen” kinderen en jongeren die onderbelicht blijven in de cijfers een stem geven. Als lidorganisatie geven wij mee een stem aan deze ‘onzichtbare’ kinderen en willen wij hen ‘zichtbaar’ maken. Wij luisterden naar het verhaal van Samantha, die op zeer jonge leeftijd geplaatst werd.

onzichtbare

Ontdek hier de campagne.

Samantha was amper twee jaar toen ze voor het eerst uit huis werd geplaatst en in een leefgroep terecht kwam. Daar waren veel oudere kinderen met elk hun eigen noden, wat ervoor zorgde dat zij als jongste van de leefgroep niet veel individuele aandacht kreeg. Samantha voelde zich er soms onzichtbaar. 

Plaatsing van (zeer jonge) kinderen

Net als Samantha groeien heel wat kinderen al op erg jonge leeftijd op in leefgroepen.In Vlaanderen gaat het om ruim 600 kinderen. Aanleiding van een plaatsing kan een verontrustende gezinssituatie zijn.

Soms kunnen de problemen in een gezin immers zo groot zijn dat de ouders niet meer elke dag voor de kinderen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door psychische problemen, ziekte, geweld of verwaarlozing. 

Jonge kinderen kunnen nog niet uitleggen wat er thuis aan de hand is. Zij kunnen hun emoties nog niet juist uiten en hebben nog geen manieren gevonden om hun kwaadheid, verdriet en ongerustheid uit te drukken. Daardoor blijven ze soms onder de radar.

“In veel gevallen is er nog geen enkele dienst betrokken bij het gezin en wordt het kind als het ware ‘zichtbaar’ gemaakt door het incident thuis. Terwijl we het gezin misschien al veel vroeger hadden kunnen ondersteunen. Dan komt het misschien niet zover en kunnen we tijdig beginnen werken aan positieve verandering binnen het gezin.”

An De Winter

Onzichtbaar in leefgroepen

Wanneer er snel ingegrepen moet worden en een uithuisplaatsing noodzakelijk is, is het niet altijd eenvoudig om een plekje te vinden dat tegemoetkomt aan de behoeftes en verlangens van de allerjongsten. Zo komen erg jonge kinderen soms terecht in een leefgroep, tussen een groep oudere kinderen, terwijl dat niet de meest aangepaste plek is voor hen.

“Het is een droom van velen in de sector om kleinschalige warme opvang te kunnen bieden, zeker aan de allerjongste kinderen. Opvang die tegemoetkomt aan de ontwikkelingsnoden van kinderen tussen nul en drie jaar, met een omkadering zodat ze snel terug naar huis kunnen.”

An De Winter

Samantha voelde zich op jonge leeftijd ook soms onzichtbaar in de leefgroep: “Het was er moeilijk om mijn dromen te delen. Toen ik klein was, wou ik ballerina worden. Maar ik heb nooit iets zoals peuterdansles gedaan. Ik had het gevoel dat er veel rond problemen werd gewerkt, eerder dan met mij als individu. Mijn dromen verdwenen naar mijn gevoel op de achtergrond.” 

Een mogelijk alternatief: De Simbahuizen

Met onze Simbahuizen introduceren wij een mogelijk alternatief: een innovatieve vorm van gezinsgerichte en kleinschalige opvang die tegemoet komt aan de behoeftes en verlangens van nul- tot driejarigen, en hun broers en zussen tot zes jaar. Onze Simbahuizen bieden de kleinschaligheid van een gezinscontext, maar met de ondersteuning van een voorziening. De kinderen worden opgevangen door professionele Simba-ouders en hun gezin. Bovendien blijven de ouders van de kinderen nauw betrokken. Er ontstaat een gedeeld ouderschap tussen de Simba-ouders en de ouders. De aanpak binnen de Simbahuizen is volledig georiënteerd op gezinshereniging.

Ook Samantha gelooft dat het belangrijk is om ouders te blijven betrekken wanneer hun kinderen geplaatst worden:

“Ikzelf heb het gevoel dat ik heel erg ben gegroeid doorheen de jaren, terwijl mijn ouders nog steeds staan waar ze toen stonden. Zij zijn echt niet meegenomen in dat groeiproces.”

Samantha

Toekomstvisie

Met onze Simbahuizen hopen wij dat we een bron van inspiratie en informatie kunnen zijn voor het werkveld en beleidsmakers om de jeugdhulp anders in te kleuren. Een jeugdhulp die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de individuele noden van ieder kind. Zodat geen enkel kind zich nog onzichtbaar voelt.


Het volledige rapport van de Kinderrechtencoalitie kan je hier raadplegen.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter