• Home
  • Wetsvoorstel om broers en zussen samen te laten opgroeien

Beleidswerk

Wetsvoorstel om broers en zussen samen te laten opgroeien

10/11/2020 - Vanuit onze 70 jaar ervaring in de opvang van kinderen, weten we hoe belangrijk het behoud van de band tussen broers en zussen is. Toch worden broers en zussen nog te vaak gescheiden. Vandaag buigt de Belgische wetgever zich over een wetsvoorstel dat broers en zussen het recht geeft om niet van elkaar te worden gescheiden.

Bosnia_FSP-Mostar_Katerina-Ilievska_1349

Wetsvoorstel op tafel

Er ligt momenteel een sterk wetsvoorstel op tafel dat broers en zussen het recht geeft om niet van elkaar gescheiden te worden. We zijn ervan overtuigd dat dit voorstel een unieke en mooie opportuniteit biedt om directe positieve impact te hebben op het leven van duizenden kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met moeilijke thuissituaties (uithuisplaatsing, echtscheiding...). 

Waarom dit wetsvoorstel zo sterk is

Impact voor broers en zussen

Samen opgroeien zou de norm moeten zijn. Wij stellen echter vast dat heel wat broers en zussen nog te vaak van elkaar gescheiden worden, dikwijls omwille van praktische redenen. Zulke praktische belemmeringen staan op gespannen voet met de fundamentele rechten van kinderen: slechts onder zeer strikte voorwaarden kan een inbreuk worden gemaakt op het gezinsleven van een kind.


Vanuit een kindgerichte benadering

Het wetsvoorstel komt daaraan tegemoet, met een sterke kindgerichte benadering: uitzonderingen op het recht om niet gescheiden te worden, zijn enkel mogelijk als dat in het belang is van (één van) de kinderen.

Katalysator voor de praktijk

We vragen de Belgische wetgever expliciet om dit wetsvoorstel aan te nemen. Naast de vereiste wettelijke verankering willen wij ook constructief en samen met de sector mee toewerken naar oplossingen in de praktijk, zodat broers en zussen samen kunnen opgroeien.


Lees hier ons volledig standpunt over broers en zussen. 


Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter