• Home
  • "Ik wil verdomme sterk opgroeien. Maar ik kan het niet alleen."

In de kijker Families in België

"Ik wil verdomme sterk opgroeien. Maar ik kan het niet alleen."

26/10/2020 - 1 kind op 25 in België groeit op zonder de liefde en zorg van ouders of familie. En die kinderen laten nu van zich horen. Zij willen gewoon sterk opgroeien. Maar dat kunnen ze niet alleen. Luister naar hun verhaal in deze nieuwe campagne, die gelooft in de kracht van kinderen.

CTA EOY campagne 2020_V2

We mogen deze kinderen nu echt niet alleen laten

Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Netwerk aan steun 

Met de start van de herfstvakantie gaan de scholen twee toe. En wij hopen heel sterk dat die nadien terug open gaan en blijven. Want voor kinderen die opgroeien in een moeilijke familiesituatie valt er anders een heel netwerk aan steun weg. “Meer dan ooit zijn gezinnen waar het moeilijk loopt op zichzelf aangewezen. En als gezinnen breken, wordt het voor hun kinderen nóg moeilijker. De coronacrisis dreigt die kinderen nog meer in de hoek te duwen.”

"Alle kinderen vallen nu volledig terug op hun eigen bubbel. Maar wat als die bubbel shit is?"

Hilde Boeykens, directrice SOS Kinderdorpen

Gezinnen trekken aan de alarmbel

Directrice Hilde Boeykens: “Alle kinderen vallen nu opnieuw volledig terug op hun eigen bubbel. Maar wat als die bubbel shit is? Na de lockdown in maart regende het bij ons aanmeldingen van gezinnen die aan de alarmbel trekken, families waar het voor de lockdown al moeilijk liep. Waar de ouders zonder werk vielen, waar pijnplekken in de relaties open barsten door de extra stress, met alle gevolgen van dien voor de kinderen. Sinds augustus vangen we zowel in Vlaanderen als in Wallonië kinderen op van meerdere families waar het gewoon niet meer lukte.”

Onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat uit de vorige lockdown bevestigde die tendens: twee kinderen op drie die soms te maken hebben met geweld gaven aan dat ze tijdens de lockdown extra geconfronteerd werden met agressie. Ook de CLB’s rapporteerden een toename van interventies in het kader van problemen thuis met 27% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

"Sommige kinderen worden overal aanvaard, anderen moeten vechten om gezien te worden."

Serine Ayari, comédienne

Campagne met comédienne Serine Ayari vraagt aandacht voor vergeten groep kinderen

In onze nieuwe campagne vragen wij aandacht voor die vergeten groep kinderen. Wij krijgen hierbij de steun van comédienne Serine Ayari. “Opgroeien is voor ieder kind een uitdaging. Je moet zoveel vaardigheden leren, emoties doorstaan, nieuwe werelden ontdekken. Niet alle kinderen krijgen daarbij even veel steun. Sommigen worden overal aanvaard, anderen moeten vechten om gezien te worden. Als je dan kan terugvallen op een warme thuis, met ouders die je steunen, dan heb je tenminste dat als basis. Maar wat als het ook daar misloopt? Het is voor kinderen in die situatie dat ik me met deze campagne inzet.”

Wij vragen daarom om de komende weken en maanden met z’n allen extra aandacht te hebben voor kwetsbare gezinnen rondom ons.

Hilde Boeykens: “Meld je aan als steungezin voor een kind, breng soep of een zak noten naar gezinnen waarvan je weet dat ze het niet breed hebben, geef wat je kan missen aan kindorganisaties, ook al is het maar een beetje. We mogen deze kinderen nu echt niet alleen laten!”

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter