• Home
  • Update beleid kindveiligheid en integriteit bij de internationale federatie

Over SOS Kinderdorpen

Update beleid kindveiligheid en integriteit bij de internationale federatie

06-06-2023 - Twee jaar geleden namen we samen met andere lidorganisaties het initiatief om een onderzoek in te stellen naar gevallen van geweld tegen kinderen en integriteitsbreuken in de brede zin bij de internationale federatie. De organisatie stelde als antwoord een plan met 24 actiepunten op, waaronder het oprichten van een fonds voor slachtoffers, een wereldwijde ombudsdienst en een onafhankelijke onderzoekscommissie. Die laatste rondt haar onderzoek op 7 juni af.

child safeguarding symbolic 2

© Katerina Ilievska

In mei 2021 bood Ingrid Johanssen, CEO van de internationale federatie van SOS Kinderdorpen, publiek excuses aan kinderen en volwassenen die geweld ervaarden binnen de projecten van de koepelorganisatie. Aansluitend kwam er een plan met 24 actiepunten om slachtoffers te ondersteunen en de structuren en procedures rond kindveiligheid en integriteit in de brede zin internationaal te versterken. In maart 2023 publiceerde de federatie het derde voortgangsrapport over dat actieplan.

Eén van de belangrijke actiepunten was het oprichten van een onafhankelijke commissie: de Independent Special Commission. Deze commissie ging van start in 2021 met als doel om eerdere getuigenissen verder te onderzoeken, om beleid en procedures van de koepelorganisatie door te lichten en toekomstige aanbevelingen te formuleren. Dat onderzoek wordt op 7 juni afgerond en bevestigt dat er sprake was van ernstige tekortkomingen en dat de internationale federatie de belofte van veiligheid voor alle kinderen onder haar hoede niet altijd heeft gewaarborgd. De commissie heeft dan ook een reeks duidelijke aanbevelingen voor de internationale federatie, waaronder het consistent implementeren van kwaliteitsnormen in alle 138 landen waarin de organisatie actief is, het uitvoeren van leiderschapsaudits, het versterken van de bestuursstructuren en het centraal stellen van de zorg voor zorgmedewerkers.

Tegelijkertijd erkent de commissie dat er de afgelopen twee jaar op vele vlakken vooruitgang is geboekt. Er is een wereldwijde ombudsdienst geïnstalleerd, er werd individuele steun aangeboden aan alle personen die geweld ervaarden en er is gewerkt aan een sterker bewustzijn rond kindveiligheid.

Vanuit SOS Kinderdorpen België zijn we positief over die vooruitgang. Maar we weten ook dat er nog veel werk aan de winkel is. We zullen ons dan ook de komende jaren blijven inzetten voor het naleven van een strikt kindveiligheidsbeleid binnen de wereldwijde activiteiten van de internationale federatie.

De projecten die we vanuit SOS Kinderdorpen België rechtstreeks organiseren passen al jaren een sterk Kindveiligheidsbeleid toe. We maken er dagelijks werk van een open en transparante organisatiecultuur en leven integriteit als hoogste goed na. We blijven alert voor mogelijke inbreuken tegen deze integriteit en bouwen verder aan onze organisatie door middel van een duidelijk en gedragen beleid.

We bouwen ook mee aan projecten van lokale zusterorganisaties in het buitenland waar we vanuit SOS Kinderdorpen België een partnerschap mee hebben. Voor die projecten houden we zelf mee toezicht op mogelijk inbreuken op integriteit en bouwen we actief mee aan een duidelijk en gedragen lokaal integriteitsbeleid, in lijn met internationale standaarden. 

Mensen die getuige waren of vermoedens hebben van tekortkomingen op het vlak van kindveiligheid, worden aangemoedigd om dit te melden via het meldingskanaal van de internationale federatie.

Meer informatie over kindveiligheid bij de internationale federatie vind je hier: Safeguarding Info Hub - SOS Children's Villages International (sos-childrensvillages.org)

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter