• Home
  • Wat als een kind niemand heeft om een tekening voor te maken?

In de kijker Over SOS Kinderdorpen

Wat als een kind niemand heeft om een tekening voor te maken?

Kinderen drukken hun appreciatie voor de mensen rondom hen graag uit door een tekening te maken. Maar wat als er niemand rondom hen is?

Deze is voor jou

Elke ouder herkent dit wel: kinderen drukken hun appreciatie voor de mensen rondom hen graag uit door een tekening te maken. Een tekening voor op mama haar bureau. Een tekening als cadeau voor peter zijn verjaardag. Een tekening om bij het buurmeisje in de brievenbus te steken.

Voor kinderen is dat een manier om te zeggen: jij bent belangrijk voor mij. Het is een uiting van wederkerigheid in een relatie. Je geeft een kind aandacht, speelt samen een spelletje, laat hem/haar voelen dat hij/zij er mag zijn. En in ruil krijg je een kunstwerkje van eigen makelij.

"Voor kinderen is dat een manier om te zeggen: jij bent belangrijk voor mij."

Complex trauma

Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want veel kinderen die we opvangen in onze projecten in België of wereldwijd, missen net dat: het gevoel hebben dat ze er mogen zijn. Voelen dat ze geliefd zijn, dat ze belangrijk zijn, dat hun stem telt. Als kinderen opgroeien zonder volwassenen die hen veiligheid, zorg en liefde bieden, als verwaarlozing en geweld van kleins af aan hun leven beheersen, dan kan er complex trauma optreden.

Bij complex trauma schrijven die moeilijke ervaringen zich in in het systeem van kinderen. Ze leren om te overleven in een bedreigende situatie. En ze stellen hun kompas in op die bedreigende omgeving. Dat maakt het voor hen vaak moeilijk om situaties juist in te schatten, om vriendjes te maken, om relaties aan te gaan. Ze voelen zich niet begrepen, worden regelmatig vergeten, worden vaak afgerekend op hun gedrag.

© Alea Horst

Julio of Mira

Denk daarbij aan Julio, een jongen uit Kinshasa wiens mama recent overleed door ziekte. Zijn papa was er al niet meer. In het gezin van zijn nonkel is hij eigenlijk niet welkom, zijn familie houdt hem verantwoordelijk voor de dood van zijn mama. Maar hij kan nergens anders heen.

Denk daarbij aan Mira, een meisje uit België dat recent na vele tussenstappen werd opgevangen in het ziekenhuis. Niet omdat ze ziek is, maar omdat haar thuis niet veilig, omdat de jeugdhulp plaatsen tekort heeft en omdat er nergens anders plek voor haar is.

Zij groeien op zonder mensen rondom hen die ze kennen of vertrouwen. Dat tekent kinderen.

Zorg er mee voor dat geen enkel kind alleen moet opgroeien

Kinderen ontwikkelen zich in relatie tot anderen. Ze hebben nood aan betrouwbare volwassenen die er altijd voor hen zijn. Dat is waar wij vanuit SOS Kinderdorpen voor vechten. Dat doen we door:

  1. families in moeilijkheden intensief te begeleiden, zodat kinderen nooit alleen komen te staan.
  2. kinderen op te vangen als het de familie even niet meer lukt.

Om dit werk te kunnen blijven doen, willen we dit eindejaar 400 nieuwe meters en peters verwelkomen.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter