• Home
  • Heidi en Tina delen hun ervaringen als Simba ouder

Heidi en Tina delen hun ervaringen als Simba ouder

De Simba-ouders zijn professionele zorgouders die zorgen voor twee tot vier jonge kinderen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Tina en Heidi sloten zich al snel bij ons project aan. Ze delen met veel plezier hun ervaringen als Simba- ouder.

Ook Tina is Simba-ouder


“We bieden een veilige omgeving aan de allerkleinsten. Een plek waar ze zich thuis voelen.”

Tina, onze eerste Simba-ouder

Een gebrek aan kleinschalige opvang

“Toen ik samen met mijn man Philippe naar de infosessie over het Simbaproject ging, wist ik meteen dat ik er deel van wou uitmaken”, legt Tina uit. “We waren ervan overtuigd dat er een nieuwe vorm van zorg voor de allerkleinsten nodig was.”

Ruim 600 jonge kinderen in de jeugdhulp in Vlaanderen groeien op in leefgroepen. Sommigen van hen wonen in grote jeugdhulpvoorzieningen, waar ze niet altijd de liefde en genegenheid vinden die ze nodig hebben. “Hoewel ik ervan overtuigd ben dat alle mensen die in de jeugdhulp werken hun best doen voor kinderen, is het moeilijker om aangepaste zorg te bieden in grote voorzieningen of leefgroepen waar de leeftijden sterk verschillen.”

“We kunnen elk kind individuele begeleiding en aandacht geven.“

Tina

Voor elk kind een vertrouwde plek

Deze vaststelling zette SOS Kinderdorpen ertoe aan om een paar jaar geleden met het Vlaams agentschap Opgroeien in gesprek te gaan en samen met de sector te pleiten voor verandering: een nieuwe, kleinschalige vorm van zorg voor jonge kinderen tussen nul en drie jaar die tijdelijk niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Met het vertrouwen en de steun van het agentschap Opgroeien konden we in april 2019 van start gaan met het project Simbahuizen. De Simba-ouders bieden opvang in hun eigen huis, 24 uur op 24, om de gezonde ontwikkeling van de kinderen te waarborgen en hen veilig te laten hechten. Ze beschikken zowel over de tijd als de pedagogische vaardigheden om de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te omkaderen. Momenteel vinden tien kinderen een warme thuis bij onze vier Simba-ouders.

“Ik zorg voor drie kinderen tussen twee en vier jaar. Het grootste voordeel van de kleinschaligheid is dat we elk kind individuele begeleiding en aandacht kunnen geven”, aldus Tina. “Als Simba-ouder bied ik de allerkleinsten een rustige en vertrouwde omgeving. Ik probeer elk kind zich thuis te laten voelen in mijn huis.” 

Een project in familieverband

“Mijn dagelijks leven is best wel druk”, legt Tina uit. “De zorg voor de kinderen kost veel energie. Simba-ouder zijn is zowel mijn werk als een belangrijk deel van mijn leven: ik vang hen samen met mijn partner bij mij thuis op. Ik ben er zeven dagen per week, dag en nacht voor de kinderen.”

Hoewel Tina de Simba-ouder is, is ook haar man Philippe belangrijk in het project: “Hij steunt me en is erg betrokken. Hij helpt de kinderen ‘s morgens klaar te maken, rijdt ze naar hun afspraken, legt ze ‘s avonds in bed...”

"We doen er alles aan om het gezin in de best mogelijke omstandigheden te kunnen herenigen.

Tina

De relatie met het biologische gezin versterken

Samen met het pedagogisch team van het project, werken de Simba-ouders ook intensief samen met de families op zoek naar positieve verandering in hun situatie, om een veilige terugkeer naar huis mogelijk te maken.

Het behoud en het versterken van de band tussen het gezin en de kinderen is een essentieel aspect van het Simbaproject. “Ik stuur de biologische ouders regelmatig foto’s en berichten via WhatsApp om hen te laten weten hoe het met hun kinderen gaat, wat ze doen... We doen er alles aan om het gezin in de best mogelijke omstandigheden te kunnen herenigen.”

“De mama vertrouwde me toe dat haar kinderen zich goed voelden bij mij”

Het intensieve werk van Tina en het team heeft onlangs zijn vruchten afgeworpen: de allereerste familie die het Simbaproject begeleidde, werd in december 2019 herenigd. “De mama van de twee kindjes apprecieerde de manier van samenwerken en durfde me om hulp of advies te vragen als ze daar nood aan had. We hebben een sterke begeleiding kunnen bieden”, herinnert Tina zich. “De moeder vertelde me dat haar kinderen zich heel goed voelden tijdens hun verblijf.”

Vandaag zorgen Tina en haar man voor drie kinderen, waaronder een kleine jongen die in urgentie bij hen werd geplaatst. “Toen hij bij ons thuis aankwam, werd hij vergezeld door twee politieagenten en had hij een grote koffer bij zich. Daarin zat een brief van zijn moeder met info over wat hij wel en niet lekker vindt, welke knuffels hij graag bij zich heeft om te slapen, welke spelletjes hij leuk vindt”, aldus Tina. “Het bewijs dat zijn mama hem doodgraag ziet, ook al kan ze nu even niet voor hem zorgen. We hadden snel goed contact met de ouders en ik praat regelmatig met de mama. Als het mogelijk is om de ouder-kind relatie te onderhouden, vind ik dat dat altijd moet gebeuren.”

“Het Simbaproject toont dan echt haar belang, als we zien hoe kinderen tot bloei kunnen komen als ze in een warme omgeving worden verwelkomd.“

Tina

De band tussen broers en zussen bevorderen

Het gebeurt nog vaak dat broers en zussen bij uithuisplaatsing van elkaar worden gescheiden. Uit een recente peiling door SOS Kinderdorpen bij 97 jonge Vlamingen met een jeugdhulpervaring, blijkt dat 77% van hen niet opgroeit met één of meer broers of zussen.

Onze Simba-ouder Tina heeft zelf de impact van de scheiding op de kinderen gezien: “Sinds april 2019 vangen we een vierjarig jongetje en zijn tweejarige zusje op. Voordat ze bij ons aankwamen, woonden ze in aparte jeugdhulpvoorzieningen. Ze zagen elkaar weinig en konden daarom geen band opbouwen.” Met de steun van het Simbateam heeft Tina intensief gewerkt om de kinderen te laten voelen dat ze een gezin vormen:

“De oudste is erg trots op zijn kleine zusje. Ook zij is zich nu bewust van hun speciale band. Als we haar vragen ‘Wie is je broer?’, wijst ze spontaan naar hem. Ze omhelzen elkaar veel. Het is heel fijn om de relatie te zien, die ze ondanks hun moeilijke start hebben weten op te bouwen. Het Simbaproject toont dan echt haar belang, als we zien hoe kinderen tot bloei kunnen komen als ze in een warme omgeving worden verwelkomd.”

"Tien kinderen vinden een warme thuis bij onze vier Simba-ouders."

SOS Kinderdorpen

Kinderen zijn de toekomst

Ondertussen hebben drie nieuwe families zich bij Tina en haar man gevoegd. “Met de komst van de nieuwe Simba-ouders zijn we goed op weg om het project te verduurzamen: samen creëren we een sterk netwerk waar we advies, meningen, ervaringen, nieuwe manieren van werken kunnen uitwisselen...”, aldus Tina.

Onze droom is om andere actoren mee te inspireren met dit nieuw type opvang, zodat het breed ingang vindt in de jeugdhulp. Vanuit het rotsvast geloof dat warme en veilige zorg voor de allerjongsten belangrijk én haalbaar is. “Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het cruciaal om hen een veilige en warme thuis te geven om in op te groeien”, besluit Tina.


Lees hier waarom de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen.