• Home
  • Vaak gestelde vragen: meter of peter worden van al onze projecten

Vaak gestelde vragen: meter of peter worden van al onze projecten

Als je al onze projecten steunt, gaat je steun rechtstreeks naar de projecten die het het hardst nodig hebben.

Is mijn maandelijkse steun fiscaal aftrekbaar?

Ja. Van zodra je giften in één jaar meer dan 40 euro bedragen, kan je die in brengen in je belastingen en trek je 45% van je gift terug. In de loop van de maand maart (van het jaar volgend op het jaar waarin je de gift deed) sturen we je automatisch een fiscaal attest toe. 


Ik werd net meter of peter. Wat nu? 

Geweldig! Vanaf nu ontvang je twee keer per jaar een update (eens per post en eens digitaal) met de impact van jouw gift. Als je dat wilt, kan je je ook inschrijven voor onze newsletter. En tenzij je dat liever niet hebt, sturen we je ook vier keer per jaar onze magazine 'Groot worden'. Heb je hier een vraag over of zie je dit graag anders? Laat het ons weten! 

Kan ik de projecten van SOS Kinderdorpen bezoeken? 

Voor de Belgische projecten organiseren we regelmatig een opendeurdag. Als meter of peter voor onze Belgische projecten ontvang je dan zeker een uitnodiging. Voor de projecten wereldwijd is dit niet mogelijk. We vinden het belangrijk om de kinderen en hun families’ recht op privacy te respecteren zodat ze alle ruimte te krijgen om als familie te kunnen groeien. We maken elke keuze in het belang van de kinderen van de families die we begeleiden, zodat zij in een veilige en warme omgeving kunnen opgroeien.


Kan ik nog meter of peter worden van één kind of kinderdorp?

Door het toenemende belang van het recht op privacy, besloten we om deze vorm van steunen te laten evolueren. Op die manier willen we de rechten van kinderen in onze projecten nog beter beschermen. Je kan dus niet meer specifiek één kind of één kinderdorp in onze projecten ondersteunen, maar wel nog alle kinderen uit onze projecten. Als je dat wenst, kan je ervoor kiezen om enkel onze Belgische projecten of enkel onze projecten in het buitenland te ondersteunen. Je blijft dan op een globale manier en digitaal op de hoogte van de impact van jouw bijdrage.Wat gebeurt er concreet met mijn maandelijkse bijdrage?

Ongeveer tachtig percent gaat rechtstreeks naar onze projecten. Daarmee zorgen we dat de kinderen in onze zorg opgroeien in optimale omstandigheden en krijgen ze alle zorgen die ze nodig hebben: voeding, kledij, onderwijs, medische zorg, sport en ontspanning … Twintig percent van je bijdrage gaat naar onze werking. Zo kunnen wij een professionele service garanderen. 

Ontdek onze cijfers in detail in ons jaarverslag


Kan ik het hele gezin betrekken bij onze steun?

Zeker! Heel veel mensen vinden het leuk om hun kinderen hier bij te betrekken. Zo beseffen ook je kinderen hoe sterk de leefwereld kan verschillen van gezin tot gezin. Want ook bij ons  zijn er veel kinderen die met weinig kansen opgroeien. 


Wat als ik mijn bijdrage op een dag moet stopzetten?

Dan blijven we de kinderen in onze zorg sowieso verder ondersteunen, want onze zorg voor de kinderen is onvoorwaardelijk. Maar we zullen je steun wel heel erg missen.


Hoe ziet het dagelijkse leven in een SOS familie eruit?

Samen met een aantal andere kinderen (eventueel hun biologische broers en/of zussen) groeien de kinderen op in een SOS familie, onder de hoede van zorgzame volwassenen. Zij zorgen voor hen als echte ouders: onvoorwaardelijk, met alle zorg en liefde. En verder gaan ze net als alle andere kinderen naar school, naar de chiro, naar de muziekschool of sportclub... 


Hoe zit die domiciliëring in mekaar?

Als je je inschrijft via onze website, dan geef je je akkoord om maandelijks een bedrag van je rekening over te schrijven. Wij geven die opdracht door aan je bank en je hoeft zelf niets meer te doen. Eenvoudig, snel en gemakkelijk. Iedereen blij.


Kan ik mijn domiciliëring stopzetten?

Zeker en vast. Je mag ons gewoon een mailtje sturen via welcome@sos-kinderdorpen.be of bellen op het nummer 02 538 57 38. We kunnen de domiciliëring meteen voor je opzeggen.


Kan ik nog meer doen?

Als meter of peter doe je al heel wat! Maar als je nog meer wilt doen, zijn er mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld steungezin worden voor een kind in één van onze projecten, je inschrijven als vrijwilliger, of een inzamelactie opstarten ter gelegenheid van je verjaardag, een geboorte, huwelijk... 


Nog vragen?

Contacteer ons via deze pagina, stuur een mailtje naar welcome@sos-kinderdorpen.be of bel ons op het nummer 02 538 57 38. We staan je met plezier te woord!Geef kinderen die er alleen voor staan de kans om sterk op te groeien.

Word meter of peter