• Home
  • Impact 2020: Jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid

Over SOS Kinderdorpen

Impact 2020: Jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid

29/06/2021 - Opgroeien gebeurt niet van de ene dag op de andere. Daarom helpen we jongvolwassenen om op hun eigen ritme hun toekomstproject op te zetten en vaardigheden te verwerven om een zelfstandig leven op te bouwen: budget beheren, een opleiding volgen, het huishouden doen… Tot ze op eigen benen kunnen staan, ook na hun achttiende verjaardag.

Young woman Ukraine

Drie projecten in de kijker

In België: we helpen 27 jongeren om op eigen benen te staan

Ons opvanghuis Hejmo in Leuven biedt een familiale en veilige omgeving voor niet-begeleide minderjarigen met een migratie-achtergrond. Voor elke jongere voorzien we individuele begeleiding en werken we nauw samen met verschillende partners om zorg op maat te bieden. Ons doel is om de jongeren in staat te stellen hun talenten, veerkracht, autonomie en sociaal netwerk te ontwikkelen, zodat ze nadien op eigen benen kunnen staan en hun leven kunnen opbouwen.

Ook in ons SOS Kinderdorp Chantevent bereiden we de kinderen voor op een zelfstandig leven. Zodra ze veertien jaar zijn, kunnen ze kiezen voor een semi-autonoom leven in het kinderdorp. Zo kunnen ze veel ervaring opdoen: hun zakgeld beheren, samen gezond koken en eten, een afspraak maken bij de dokter… De jongeren die zich op hun achttiende nog niet klaar voelen om alleen te gaan wonen, kunnen op studio in L'Olivier, in de buurt van Marche-en-Famenne, waar ze nog steeds de steun krijgen van een begeleider en werken aan hun toekomstproject.

© Alea Horst

In 2020:

  • biedden we 10 niet-begeleide minderjarige jongeren met een migratie-achtergrond warme zorg op maat.
  • steunden we 2 jongeren in opvanghuis Hejmo in de grote stap naar een zelfstandig leven.
  • bereidden we 17 jongvolwassenen voor op zelfstandig wonen via (semi-)zelfstandig verblijf.

Senegal: we verbeteren de zorg voor talibékinderen in Fatick

Talibés zijn leerlingen die opgroeien in een traditioneel religieus internaat dat vaak over weinig middelen beschikt. We helpen hun families om inkomensgenererende activiteiten op te zetten en steunen de leerkrachten van het internaat en de gemeenschappen om samen de levensomstandigheden van de kinderen duurzaam te verbeteren. Lokale en regionale overheden moedigen we aan om meer middelen te investeren in de bescherming van kinderrechten. Oudere talibés helpen we om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt, via opleidingen en workshops.

En nog veel meer

Ontdek al onze projecten en nog veel meer impact in ons impactrapport 2020

SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van de federatie SOS Children’s Villages International. De cijfers hieronder reflecteren het bereik van deze internationale federatie in één oogopslag. Met de expertise van  onze 39 740 medewerkers vormen we een wereldwijd netwerk voor de opvang en begeleiding van kinderen en families.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter