Positief opvoeden

Liefde is de sleutel tot de ontwikkeling van kinderen

Sinds 1949 vangen we met SOS Kinderdorpen kinderen op die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. En die ervaring leert ons bovenal één ding: kinderen hebben liefde nodig om te groeien.

liefde nodig

220 miljoen kinderen in de wereld groeien op zonder de liefdevolle zorg van hun ouders. In België gaat het om 94.600 kinderen, 1 kind op 25. Dat zijn kinderen die opgroeien in een voorziening van de bijzondere jeugdzorg, kinderen die zonder begeleiding in België toekwamen, die opgroeien in extreme armoede… Kinderen met een verschillend parcours dus, maar wel met één ding gemeenschappelijk: ze missen de liefde en zorg van hun familie.


Zonder liefde kan een kind niet groeien

Dat is nochtans cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Want die liefde biedt kinderen de veilige basis die ze nodig hebben om de wereld te ontdekken.

Céline Alvarez, expert in kindontwikkeling: “Die zorgzame aanwezigheid is inderdaad fundamenteel voor kinderen. Het menselijk wezen is van nature uit een sociaal wezen, ons brein heeft de liefde van een ander nodig om zich goed te ontwikkelen. Want het is in de blik, de knuffel, de liefde van de ander, dat wij voelen dat we bestaan.

Kinderen leren heel veel uit de interactie met volwassenen die om hen geven. Als die volwassen niet aanwezig zijn, zullen ze meer moeilijkheden ervaren met taal en motorische vaardigheden, met concentratie, met het kanaliseren van emoties. Ze hebben het vaak moeilijker om hen eigen emoties te begrijpen, waardoor het meteen ook lastiger wordt om zich in te leven in de gevoelens van anderen.

De liefde die we van anderen ontvangen, laat ons toe om van onszelf te houden.

Céline Alvarez

Het is ook de liefde die we van andere ontvangen, die ons toelaat om van onszelf te gaan houden, om zelfvertrouwen op te bouwen. Nicolina Jorissen, pedagogisch adviseur voor onze Belgische projecten:We zien vaak dat kinderen die er alleen voor stonden enkel nog op zichzelf vertrouwen. Ze isoleren zich en geloven niet dat volwassenen er nog voor hen kunnen zijn. En we zien ook het tegengestelde: kinderen die voor alles rekenen op anderen en niet geloven in hun eigen kunnen.


Reageren op verlangen en behoeftes

Houden van je kind, betekent ook gepast reageren op zij verlangens en behoeften. Want zeker jonge kinderen hebben een volwassene nodig die heb gerust kan stellen, die hen kan troosten, die hen een deken geven als ze kou hebben of een melkje als ze honger hebben.

Nicolina Jorissen: “Het is in die liefdevolle interactie dat kinderen zich hechten aan volwassenen. En die hechtingspersonen blijven met hun aanwezigheid een belangrijke rol spelen voor de kinderen. Met een gepaste nabijheid en toch voldoende vrijheid bieden ze het kind een veilige basis om op ontdekking te gaan en om keuzes te maken."


Het Care Effect

Door kinderen die er alleen voor staan de liefde van een familie te bieden, kunnen we hun leven en hun toekomst veranderen. Ze gaan in zichzelf geloven, leren opnieuw vertrouwen in anderen en ontwikkelen hun vaardigheden en talenten. Zo kunnen ze uitgroeien tot sterke volwassenen met een positieve bijdrage aan de samenleving. Dat noemen we ‘Het Care Effect’.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter