Over SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen steunt kinderen in België sinds 1963

Veel mensen kennen vooral ons werk in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Wat veel minder mensen weten, is dat we ook al sinds 1963 kinderen steunen in België (en vele andere landen in Europa). Want ook bij ons zijn er kinderen die niet kunnen opgroeien binnen een zorgzaam gezin.

SOS Kinderdorpen steunt kinderen in België sinds 1963

SOS Kinderdorpen heeft vier opvang- en begeleidingsprojecten in België:

Daarnaast investeren we in de situatie van jongeren in de Belgische jeugdzorg en zijn er ook de SOS Kus- en Knuffelzones in scholen.

Het SOS Kinderdorp Chantevent

In het SOS Kinderdorp Chantevent (Marche-en-Famenne) groeien kinderen op in een kleinschalige en familiale omgeving. Onze eerste bezorgdheid daarbij is dat de kinderen opnieuw emotioneel en fysiek veilig zijn. En we maken er voor hen ook echt een warme thuis van. Daarbij willen we ieder kind de meest gepaste zorg en ondersteuning bieden. Daarom voorzien we verschillende opvang- en begeleidingsvormen.

De kinderen wonen er bijna allemaal samen met broers en/of zussen: we vinden het enorm belangrijk dat zij samen kunnen blijven. Ze gaan naar scholen in de buurt en hebben er hun naschoolse activiteiten. Als de situatie het toelaat, houden de kinderen ook contact met hun oorspronkelijke familie. En mocht de familiale situatie op een duurzame en positieve manier veranderen, dan helpen we mee aan een veilige terugkeer naar huis.

Het Simbahuis in Liedekerke

Het Simbahuis vangt op korte termijn (één à twee jaar) kinderen op die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met zowel de ouders als de jeugdzorgsector. Zeven kinderen tussen nul en drie krijgen in het Simbahuis de kans op adem te komen in een kleinschalige, familiale omgeving.

Tegelijk krijgen de ouders een intensieve ouderbegeleiding om de redenen die aanleiding gaven tot de plaatsing aan te pakken. Alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het ouderschap en de opvoeding worden bekeken. Samen zoeken we naar oplossingen om de situatie positief te veranderen en de relaties binnen het gezin duurzaam te herstellen. Zodat de kinderen zo snel mogelijk terug naar een veilige thuis kunnen.

Opvanghuis Hejmo in Leuven

Door de vluchtelingencrisis kwamen in 2015 meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België toe. Daarom start SOS Hejmo, een kleinschalig, familiaal opvanghuis waar kinderen op de vlucht een warme thuis vinden.

SOS Kinderdorpen biedt er negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar een warme thuis. Dat kleine aantal is belangrijk, want we bieden hen een familiale opvang in een kleine leefgroep. Met voldoende aandacht voor ieder kind en kleurrijke gepersonaliseerde woon- en slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht thuis kunnen voelen.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter